Fredag 16 Apr
Stockholm

Hanna Fridén: "Ge lagrådet makt att stoppa ACTA"

KRÖNIKA. Hanna Fridén om tandlösheten i att Lagrådet inte kan stoppa grundlagsvidriga förändringar.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Vi fick FRA-lagen i Sverige trots stort motstånd från folket. Flera höjde röster som granskat lagen och menade på att den går emot vår grundlag.

Nyligen försökte USA införa lagar som SOPA och PIPA, som i princip sätter kontrollen över yttrandefriheten i företagshänder, och nu har 22 medlemsländer inom EU undertecknat avtalet att ingå samarbete under ACTA.

Vi har inte ACTA i Sverige ännu, först ska det tas upp i riksdagen och sedan i Europaparlementet, sista steget blir implementerandet från regeringens sida. Så, vad är ACTA? Det är ett avtal mellan länder som rör motverkande av piratkopierat material, såväl fysiskt som immateriellt. Vad rör immateriellt material syftar ACTA huvudsakligen till TRIPS-avtalet. Det är många olika avtal, mycket som sker i skymundan och svårt för människor att hålla koll på vad det rör. Jag kan inte sammanfatta allt i den här texten, men låt mig dra ett exempel på ett obehagligt scenario som TRIPS-avtalet och ACTA möjliggör.

TRIPS-avtalet gör det klart att inga sekretessbelagda uppgifter får spridas utan tillstånd. En regering eller ett företag får möjligheten att förhindra att obekväma uppgifter sprids till allmänheten. Det här är en makt som länder tidigare kunnat uttöva inom sina egna gränser, men i och med ACTA kommer också andra länder bli skyldiga att uttöva samma påtryckningar.

Ponera att ett stort företag bedriver en verksamhet som går emot de mänskliga rättigheterna och att en person sticker från landet med den här informationen till exempelvis Sverige. Det här företaget kommer kunna komma med påtryckningar att vi i Sverige ska lämna ut den här individen. Det är inte säkert att detta kommer ske, men när man läser punkterna så ser man att det är en möjlighet och det skrämmer mig.

Men går det att införa lagar som strider mot grundlagen? Vi kan dessvärre inte förlita oss till Europaparlamentet i det här avseendet. Vi har givetvis Svenska Lagrådet som arbetar med att utreda svensk lagstiftning, men slutgiltigt är det upp till regeringen att bestämma. Regeringen måste inte lyssna på Lagrådet. Det enda som krävs för att att man ska slippa är att det anses fördröja lagärendet och orsaka olägenheter. Detta kan alla läsa sig till på Lagrådets hemsida.

Problematiken med det här är att de som sitter i vår regeringen sällan har en juridisk utbildning och därför nog med kunnighet för att se hur en lag kan fungera i praktiken och därför bedöma om den går emot vår grundlagslagstiftning eller ej.

En del bryr sig inte så mycket om detta. De tycker att vår regering, oavsett vilka som suttit de senaste 20 åren, har skött sig rätt väl och inte missbrukat den makt de har. Jag håller generellt med, men jag kan inte låta bli att snegla tillbaks på 70 och 80-talet och tänka på den korruption som fanns då. Människor i regeringen hade direktkontakt med polisen och kunde i princip kontrollera den hur de ville, skandalar som bordellhärvan tystades ner för att skydda sittande politiker och andra med makt. Varför ska man tro att det här inte kan bli verklighet på nytt?

Jag vill att Lagrådet ska kunna pröva vilka lagar de än vill och att regeringen ska bli skyldiga att lyssna på deras utlåtande. Jag är övertygad om att Sverige återigen i vår historia kommer hamna i en situation med en korrupt maktelit. Såna här saker går i cykler, vi bör inte glömma bort detta och veva bort farliga lagförslag med en närmast naiv inställning om att inget illa ändå kan ske. Vi bör slåss för att bevara frihet och se till så att en möjlig framtida korrupt maktelit inte ska få större maktmedel över vår befolkning och vår yttrandefrihet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela