Rökning minskar i samhället

- 16/03/2009, 07:45 -

Antalet dagliga rökare har minskat med 200 000 på fem år.

Antalet dagliga rökare har minskat med 200 000 på fem år och det är kvinnorna som står för den största delen av minskningen. Nedgången märks i nästan alla samhällsgrupper. Undantaget är män med sjuk- eller aktivitetsersättning som visar en ökning med 19 procent.

Det framgår av Statens folkhälsoinstituts stora årliga undersökning som presenteras på Dagens Nyheters debattsida. Den nationella folkhälsoenkäten omfattar drygt 50 000 deltagare i åldern 16-84 år.

Bland kvinnorna har andelen dagliga rökare minskat från 19 till 14 procent, en minskning med 130 000 kvinnor. Bland männen har det skett en nedgång från 14 till 11 procent, eller med 70 000 individer.

Kvinnor i Södermanland, Västmanland och på Gotland röker mest och bland männen toppar Skåne med 16 procent dagliga rökare. Minst röker kvinnor och män i Västerbotten, 10 respektive 9 procent, och i Kalmar län.

Andelen snusande män har minskat från 22 till 19 procent. Andelen snusande kvinnor har legat stabilt de senaste fem åren på mellan 3 och 4 procent.

Skrivet av: