Lördag 18 Sep
Stockholm

Radioaktivt material tappades i Nyköping

Strålsäkerhetmyndigheten har tillsammans med Studsvik tagit fram nya arbetsmetoder efter händelsen.
Strålsäkerhetmyndigheten har tillsammans med Studsvik tagit fram nya arbetsmetoder efter händelsen. Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

När företaget Studsvik i Nyköping skulle förflytta radioaktivt material förlorade de kontrollen och en strålkälla läckte ut.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Studsvik

Studsvik är en börsnoterad företagskoncern som levererar tjänster till kärnkraftsindustrin. Företaget har sitt säte i Nyköping. Studsvik riktar sig till den internationella kärnkraftsindustrin och erbjuder tjänster inom avfallshantering, avveckling, driftoptimering och teknik- och underhållstjänster.

Kärnkraftverket i Oskarshamn

Oskarshamns kärnkraftverk är ett kärnkraftverk i Simpevarp i Oskarshamns kommun. Den första reaktorn i Oskarhamn stod färdig 1972. Verket producerar mer än tio procent av Sveriges el, vilket ungefär motsvarar Stockholms, Göteborgs och Malmös elförbrukning tillsammans.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) läckte det radioaktiva materialet ut på grund av en olyckshändelse orsakad av fysiska förutsättningar i kombination med avsaknad av instruktioner. Den tappade strålkällan var så svår att få tag på att porten in till cellen där den fanns var tvungen att öppnas.

Inga dosgränser överskreds, men SSM skriver i en tillsynsrapport att Studsvik bör vara uppmärksamma på att personalen utsatts för högre extremitetsdoser än normalt.
Enligt tillsynsrapporten saknade personalen instruktioner för just denna typ av situation och flera av dem upplevde händelsen som stressande.

Återkommande säkerhetsbrister på Oskarshamns kärnkraftverk

Oskarshamns kärnkraftverk har stora säkerhetsbrister om en olycka skulle ske, det skriver Strålsäkerhetsmyndigheten. Kärnkraftverkets djupförsvar, det vill säga de försvarsmekanismer som begränsar skadorna vid olyckor, har uppvisat återkommande brister.

Nu kräver SSM att kärnkraftverket tar fram ett åtgärdsprogram för hur man ska komma tillrätta med problemen. Kärnkraftverket har haft återkommande problem med att ta hand om säkerhetsbrister och felaktigheter som hittas vid internkontroller.

Kommentera
Kopiera länk
Dela