Måndag 27 Sep
Stockholm

Fabriksutsläpp bakom svenska barns missbildning?

"Så länge myndigheterna tillåter det räknar de med en viss mängd olycksfall."

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Fem barn i Haparanda kan ha fötts med missbildningar på grund av utsläpp från ståljätten Outokumpu i den finländska grannstaden Torneå, avslöjar Norrländska Socialdemokraten.

Att misstankarna riktas mot stålföretaget beror på att de fem barnen inte tycks ha någon som helst genetisk koppling.

– Så länge myndigheterna tillåter de här ämnena innebär det också att de inte bara är medvetna om riskerna - utan också räknar med en viss mängd olycksfall, säger miljöforskaren Gunnar Lindgren till Nyheter24.

År 2009 föddes 98 barn i Haparanda. Detta betyder att om man räknar med antalet barnafödslar från 2009 skulle de missbildade barnen utgöra mer än fem procent.

"Myndigheternas ansvar"

Miljöforskaren Gunnar Lindgren berättar för Nyheter24 att giftiga utsläpp äger rum varje dag. Han menar att det visserligen är företagen som orsakar dem - men det riktiga ansvaret ligger hos myndigheterna.

– Det finns något som heter linjära dosrisksamband, vilket innebär att ämnen som är cancerframkallande inte har någon medelgräns - riskerna finns kvar så länge ämnet finns kvar, säger Lindgren som menar att det måste till förbud för att stoppa den här utvecklingen.

Så egentligen är det myndigheterna som ansvaret ligger hos?

– Ja, absolut. De håller inte befolkningen helt skadelösa när det gäller cancerframkallande eller genotoxiska gifter. I stället gör de bedömningen att i vällovligt syfte minska risken så mycket som möjligt.

Kommentera
Kopiera länk
Dela