Lördag 25 Sep
Stockholm

12 procent av Sveriges män gräsrökare

Kvinnor inte lika begivna på cannabis

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Tolv procent av männen i Sverige har provat cannabis någon gång i livet. Bland kvinnorna är motsvarande siffra sju procent. Det visar Nationella folkhälsoenkäten från Statens folkhälsoinstitut. Enkäten visar också på regionala skillnader i hälsan. Kvinnor i Kronoberg och män i Halland är mest fysiskt aktiva, Norrbotten har störst andel feta män och i Gävleborg och Västernorrland äter männen mindre frukt och grönt än i övriga riket.

Nationella folkhälsoenkäten genomförs årligen sedan 2004. Totalt har 20 000 svenskar tillfrågats om sina levnadsvanor i 2008 års undersökning.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela