Datainspektionen ratar EG-direktiv

- 16/03/2009, 10:59 -

Datainspektionen sågar ett nytt EG-direktiv som ska införas i svensk lag.

Datainspektionen sågar ett nytt EG-direktiv som ska införas i svensk lag.

Myndigheten varnar för långtgående konsekvenser för den personliga integriteten.

Det är EG-direktivet Inspire, som står för Infrastructure for spatial information in Europe och som syftar till att skapa en gemensam infrastruktur och gemensamma bestämmelser för information som till exempel kan handla om miljö och människors hälsa.

Datainspektionen varnar nu för att ett införande av direktivet i svensk lag "kan få långtgående konsekvenser för den personliga integriteten eftersom bland annat uppgifter som rör människors hälsa kan bli tillgängliga för både allmänheten och myndigheter".

Inspektionen är dessutom mycket kritisk till underlaget till den svenska lagstiftningen. Det saknas konsekvensanalyser kring integritetsfrågorna. "Inte heller i övrigt uppfyller underlaget de krav som man rimligen bör kunna ställa i ett lagstiftningsärende som kan få betydande inverkningar på den personliga integriteten", konstaterar Datainspektionen.

En lagstiftning ska baseras på genomtänkta behovsanalyser, intresseavvägningar och konsekvensbeskrivningar, något som saknas i de här förslagen vilket gör det omöjligt för oss att närmare bedöma vilka konsekvenserna blir för den personliga integriteten, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Skrivet av: