Onsdag 14 Apr
Stockholm

Uppsala bäst för asylsökande

Barnombudsmannen Lena Nyberg oroad över de asylsökande barnens rättssäkerhet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Varje år kommer ungefär 1 000 flyktingbarn till Sverige på egen hand. Nu visar statistik från Migrationsverket att den ort där barnets ansökan behandlas, i Stockholm, Göteborg eller Uppsala, kan vara avgörande om det sedan får stanna kvar eller inte.

Störst chans har barnet om ansökan tas emot i Uppsala.

– Där har 73 procent av alla som sökt asyl fått bifall, jämfört med 52 respektive 34 procent i Malmö och Göteborg, skriver Svt.

Eugene Palmér, chef på asylprövningsenheten på Migrationsverket, säger att det blivit så många nej i just Göteborg beror på att man gjort en praxisbedömning gällande barn från Irak. Dessa barn fick vänta längre och därför fick många också avslag.

Barnombudsmannen Lena Nyberg säger att den här typen av hantering, som skiljer sig från den praxis resten av landet följer, kan leda till bristande rättssäkerhet för de barn som söker asyl i Sverige, skriver Svt.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela