Mjölkbönder protesterar mot Arla

- 15/09/2008, 03:47 -

Ersättningen har sänkts med 53 öre sedan i juni.

Arlas mjölkbönder i Bohuslän protesterar mot att ersättningen från företaget sänks med 28 öre per kilo mjölk nästa måndag. Böndernas kretsråd, med omkring 200 medlemmar, beslöt vid ett krismöte att skriva ett protestbrev till Arlas ledning.

Förra året höjdes böndernas ersättning kraftigt. Men priserna för diesel, foder och konstgödsel gick också upp, och ligger kvar på den högre nivån.

Arla sänkte däremot sitt inköpspris för mjölk med 25 öre redan i juni. Nu kommer en ny sänkning.

– Vi kan inte acceptera att man inte har en bättre framförhållning inom Arla, så vi slipper så här tvära kast, säger mjölkbonden Thore Gunnarsson i Skredsvik, utanför Uddevalla, till Bohusläningen.

Arla har motiverat sänkningen med att lågkonjunkturen gör att konsumenterna väljer billigare varor.

Skrivet av: