Fp-fråga om stängd försvarsblogg

- 20/03/2009, 13:38 -

Plötsligt stängdes en blogg med hård kritik av Försvarsmaktens ledning.

Nu frågar Folkpartiets försvarspolitiske talesman Allan Widman ÖB om militären på något sätt agerat.

Svaret från Högkvarteret är ett kraftfullt nej.

– Försvarsmakten ägnar sig inte åt att släcka ner enskilda bloggar på internet. Sådana åtgärder är främmande för myndigheten Försvarsmakten och dess ledning. Som ledamot av Försvarsmaktsledningen avvisar jag därför bestämt sådana påståenden eller insinuationer, låter chefsjurist Stefan Ryding-Berg hälsa genom informationsstaben.

Bloggen hette Strilaren och handlade till stor del om just Stril, den militära förkortningen för stridsledning. Nu har Widman öppnat egen blogg, som han kallar Strilaren II.

Widman, som är Fp:s ledamot i försvarsutskottet, riksdagens kontrollorgan för Försvarsmakten, säger att han inte har någon grund för att tro att militären ligger bakom nedsläckningen, men att det vore bra om myndigheten säger det öppet för att fria sig från ryktesspridning.

På den nu stängda bloggen diskuterades också de kommunikationsproblem som uppstått när Sverige övergår till att enbart flyga andra generationens Gripen. Då kan piloten inte som i A/B-versionen ta emot krypterade order från stridsledningen, utan måste tala öppet via radio.

Det nya system, Länk-16, som medger helt krypterad kommunikation, beräknas inte vara klart förrän 2015. Därför har också försvarsminister Sten Tolgfors i en anmodan begärt besked från ÖB om hur denna lucka ska kunna täppas till. Svar får han den 27 mars.

Strilaren, som försvann häromveckan, kritiserade hela systemet med ett nätverksbaserat försvar (NBF) och krävde bland annat en oberoende revision av Gripens krypteringsproblem.

Författaren, som verkar ha mycket god insyn i och erfarenhet av Försvarsmaktens ledning, skrev bland annat också om Försvarsmakten att "den förhärskande beslutskulturen inte gärna släpper fram ärlig, öppen och välment kritik".

Skrivet av: