Färre fall av RS-virus i år

- 21/03/2009, 16:34 -

Småbarnsföräldrarna kan andas ut.

Årets RS-virusutbrott har börjat klinga av. Och jämfört med förra året är det betydligt färre barn som har drabbats.

Jämfört med förra säsongen startade utbrottet senare och hade ett betydligt mindre dramatiskt förlopp.

– Det har varit en ganska mild säsong och nu är den på nedåtgående. Förra året var en riktigt ordentlig säsong, säger Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet till TT.

I Sverige brukar RS-virusutbrotten vara kraftigare vartannat år och årets utbrott förutspåddes därför bli lindrigt. Men jämfört med tidigare "lågsäsonger" är årets utbrott trots allt ovanligt stort.

Enligt Annika Linde finns det förmodligen naturliga förklaringar till det.

– Förbättrad diagnostik kan ha lett till att fler fall upptäcks, säger hon.

RS-virus är en fruktad barnsjukdom och Annika Linde tycker att det är helt rätt att ta den på allvar.

– Om man tycker att barnet inte orkar äta eller har svårt att andas ska man åka in, säger hon.

För att barnet lättare ska återhämta sig är det dessutom bra om det får vård i ett tidigt skede av sjukdomen.

Skrivet av: