Onsdag 23 Jun
Stockholm

Sverige kritiseras av Amnesty - ökad antisemitism och islamofobi

Världen en sämre plats för flyktingar och migranter.
Världen en sämre plats för flyktingar och migranter. Foto: Twitter / SCANPIX

Amnesty International har nu släppt sin årsrapport – och Sverige kritiseras återigen för diskriminering, antisemitism och islamofobi.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Mer

Läs hela sammanfattningen av rapporten här.

Hela delen om Sverige kan du läsa här.

Rapporten i sin helhet kan du se här.

Amnesty International släpper nu sin årsrapport och rapporterar om orättvisor världen över.

Även Sverige får kritik.

I rapporten skrivs att hänvisas bland annat till den Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans och deras landsrapport som släpptes i september i år. Då kritiserades Sverige för att att diskriminera romer, särskilt vad det gäller tillgången till sociala rättigheter.

Ökad islamofobi och antisemitism

I den rapporten nämns också att både judar och muslimer som burit religiösa symboler utsatts för "antisemitiska och islamofobiska incidenter". Även en ökning av antisemitiska och islamofobiska kommentarer, bland annat från riksdagsledamöter, tas upp.

Amnesty International tar även upp ett flertal utvisningar av uigurer till Kina där de riskerar att utsättas för förföljelse och andra övergrepp, något som migrationsverket nu lovat att sätta stopp för.

Världen en otrygg plats

Sammanfattningsvis konstateras det i rapporten att världen blir en allt farligare plats för flyktingar och migranter – och att omvärlden blir allt mindre benägen att hjälpa människor i nöd.

Man slår även fast att diskrimineringen av kvinnor är ett fortsatt stort problem världen över.

Kommentera
Kopiera länk
Dela