Lärare utsätts för hot och våld

- 07/10/2008, 08:08 -

Lärare och läkare utsätts för våld.

Ungefär var tionde yrkesverksam medlem i Saco har drabbats av våld eller hot om våld. Särskilt stor risk att drabbas har medlemmarna i de tre förbunden Lärarnas Riksförbund, Sveriges läkarförbund och Akademikerförbundet SSR (som bland annat organiserar socionomer), skriver Sacoordföranden Anna Ekström med flera på Dagens Nyheters debattsida.

Undersökningen gäller åren 2004-2005.

Arbetsmiljöverket spelar en viktig roll i sammanhanget. Verkets inspektörer hittar alltför ofta brister i det förebyggande arbetet mot hot och våld vid inspektionerna på arbetsplatser. De kraftiga neddragningar som ägt rum inom Arbetsmiljöverket de senaste åren är därför mycket olyckliga, skriver Saco.

Skrivet av: