Stockholm

Nu ska hämndporr bli olagligt – här är nya förslaget

. Foto: tt bild

Den som sprider sexfilmer, bilder eller uppgifter om andras sjukdomar ska kunna straffas.


Läs mer

Inför en ny straffbestämmelse om att sprida till exempel sexfilmer och privata uppgifter om andras sjukdomar, gör det straffbart att hota med olaga integritetsintrång och modernisera bestämmelserna om förtal och förolämpning. Det är några av förslagen som lagmannen och utredaren Gudrun Antemar lämnar i ett betänkande till justitieministern, skriver hon i en debattartikel i Dagens Nyheter. Syftet är att ta hårdare tag mot hot och hat på nätet.

Det skulle också innebära att reglerna för så kallad hämndporr skärps ordentligt.

Skärpta regler för olaga hot

Utredaren vill också utvidga bestämmelsen om vad som är olaga hot, och motiverar det med att utredningen visar att det är vanligt att människor hotas med att någon ska sprida integritetskränkande uppgifter, som till exempel sexfilmer om denne. Antemar föreslår därför att det ska bli straffbart att rikta hot mot någons frihet eller frid – till exempel att hota med ett olaga integritetsintrång eller grovt hemfridsbrott.

"Ett förbättrat straffskydd för integriteten behövs och det bör kunna besvara vissa frågor. Vad behöver jag som enskild tåla i form av elakheter, kränkningar, ryktesspridning eller intrång i privatlivet? Vad passerar gränsen för att det ska vara straffbart?" skriver Antemar på DN Debatt.

Förslagen ska ut på remiss och en ny lag kan eventuellt träda i kraft vid årsskiftet.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.