Tisdag 29 Nov
Stockholm

Stor köttgranskning: Svenskt slakteri mörkade antalet slaktade hästar

Tre slakterier som bland annat slaktar häst har avslöjats för köttfusk.
1 av 6
Tre slakterier som bland annat slaktar häst har avslöjats för köttfusk. Foto: TT/Hitta.se
Ett företag hade markerat köttet som nötkött.
2 av 6
Ett företag hade markerat köttet som nötkött. Foto: TT
Ett annat slakteri hade slaktat fler hästar än vad de uppgett att de hade levererat, genom att använda samma spårnummer till flera hästar.
3 av 6
Ett annat slakteri hade slaktat fler hästar än vad de uppgett att de hade levererat, genom att använda samma spårnummer till flera hästar. Foto: TT
Faringe Kött och Slakt, där Jesper Gunnarsson Berg är VD, har märkt hästkött som nötkött.
4 av 6
Faringe Kött och Slakt, där Jesper Gunnarsson Berg är VD, har märkt hästkött som nötkött. Foto: Google Maps/Linkedin
Vederslövs Slakt och Livdjurshandel hade varit verksamma i närmare 20 år, utan att vara registrerade hos Livsmedelsverket eller Växjö Kommun.
5 av 6
Vederslövs Slakt och Livdjurshandel hade varit verksamma i närmare 20 år, utan att vara registrerade hos Livsmedelsverket eller Växjö Kommun. Foto: Google Maps
Knorrevången Slakt AB i Skåne hade sänt ut fler hästar än vad slakteriet officiellt hade slaktat. De använde samma slaktnummer till flera hästar, och levererat en otjänligförklarad häst. Mikael Dahl är ägare och VD för företaget, sedan juni 2016.
6 av 6
Knorrevången Slakt AB i Skåne hade sänt ut fler hästar än vad slakteriet officiellt hade slaktat. De använde samma slaktnummer till flera hästar, och levererat en otjänligförklarad häst. Mikael Dahl är ägare och VD för företaget, sedan juni 2016. Foto: google Maps/Linkedin

Ett projekt mellan Livsmedelsverket och Stockholm stad avslöjade köttfusk hos tre slakterier som hanterar hästkött. Här är slakterierna.

Kommentera (34)
Kopiera länk
Dela
Läs mer

I en rapport från Livsmedelsverket pekas flera slakterier ut för köttfusk genom att felmärka kött och leverera mer hästkött än vad de officiellt hade slaktat. Detta avslöjades genom ett samarbete mellan Livsmedelsverket och Stockholm stad, vilket Sveriges Radio har skrivit om.

Nyheter24 har gjort en närmare granskning av rapporten och konfronterat slakterierna.

Projektet genomfördes i fjol för att undersöka spårbarheten på svensk oxfilé och svenskt hästkött. Detta för att kunna förbättra kontrollerna och hitta brister. Hästkött framåt från slakterier och oxfilé spårades bakåt från detaljhandeln, det vill säga butiker och restauranger.

Livsmedelsverket kontrollerade 10 utvalda slakterier varje vecka under två perioder 2015.

Märkte hästköttet som nötkött

På slakteriet Faringe Kött och Slakt AB, som ligger mellan Uppsala och Gävle, upptäcktes att förpackat hästkött hade märkts som nötkött. Backarna som köttet låg i var markerade som hästkött. Enligt företaget berodde händelsen på att de inte hade hunnit ställa om etikettmaskinen. Livsmedelsverket bestämde att göra upprepande uppföljningar på anläggningen, och inga avvikelser framkom vid påföljande kontroller.

Jesper Gunnarsson Berg, VD. Bildkälla: Google Maps/Linkedin

Jesper Gunnarsson Berg, 40, är sedan januari VD för företaget liksom för två andra företag inom köttprodukter – Tillman & Faringe AB och Lövsta Kött AB. Dessa ligger under Österby Säter AB.

Enligt slakteriets inköpschef Lars-Henrik Säfström var händelsen en engångs-föreetelse. Genom ett samarbete med travsporten och Ridsportförbundet ger slakteriet tillgång att slakta häst varje måndag, men levererar de vidare i hela stycken. Varken innan eller efter händelsen har de styckat häst, och heller inte haft ambition att göra det.

– Vi skulle göra en kalkyl på en häst, men hade inte rätt etiketter i etikettskrivaren. För att ha koll på rätt datum satte vi på etiketter som det stod på, och ställde köttet på en separat pall som vi markerade hästkött. Det var för att hålla isär det tills vi fått ordning på det, berättar Säfström för Nyheter24.

Hur ser du på att hästkött har sålts som oxfilé?

– Det är helt fel, man ska aldrig mörka någonting. I det här fallet hade säkert inte Livsmedelsverket sett det om inte vi hade märkt upp det på pallen ordentligt för att särskilja ordentligt på ett säkert sätt. Det var för vår egen säkerhet för att inte förväxla köttet.

Företaget var oregistrerat

Det upptäcktes också att slakteriet Vederslövs Slakt och Livdjurshandel, som har varit verksamt i ungefär 20 år, inte är registrerade – varken hos Livsmedelsverket eller Växjö kommun. Företaget har nu registrets som livsmedelsföretag i efterhand.

Bildkälla: Google Maps

Slakteriet, som ligger i Odenslanda utanför Växjö, drivs av Lars–Olof Karlsson, 74. Han även äger ett företag som säljer Slakt- och charkmaskiner.

Enligt Karlsson har slakteriet inte en egen fastighet, utan köper djur från lantbrukare och slaktar dem på godkända slakterier i Småland, Blekinge och Skåne.

– Vi startade firman -95 och sen har vi slaktat på ett slakteri i Hovby och Glimåkra. Kommunen vill att vi ska betala en avgift på 6 000 kronor för att vi har en livsmedelsanläggning, men jag har ingen anläggning, berättar han för Nyheter24.

På slakterierna som Karlssons firma hyr in sig i finns det både veterinär och tillsyn från Livsmedelsverket. Han förstår inte varför även han ska registrera slakteriet för tillsyn hos kommunen.

– Varför ska kommunen ha pengar? Det är bara för att de är ute efter pengar, ingenting annat. Ska de ha 6 000 så måste de ju göra någonting för de här 6 000 kronor, säger Karlsson.

Levererade en otjänligförklarad häst – hade tumörer

I samband med upptäckten av det oregistrerade företaget upptäcktes att det skånska slakteriet Knorrevången Slakt AB, har sänt ut fler hästar från slakteriet än vad som officiellt hade slaktats. De använde samma slaktnummer till flera hästar, och levererat en otjänligförklarad häst. Hästen uppges ha haft en elakartad tumör som spridit sig till slaktkroppen.

Efter upptäckten fick slakteriet ett förbud mot att slakta häst, och kött återkallades. Beslutet grundades bland annat på att även de hästar som saknade unika spårnummer skulle i besiktning kunnat otjänligförklarats, något som nu är omöjligt att ta reda på. Livsmedelsverket har även lämnat in en åtalsanmälan.

12 juni i fjol visade Knorrevången Slakt ett system som gjorde det möjligt att spåra köttet, och därför släpptes förbudet att slakta häst.

Mikael Dahl, VD. Bildkälla: Google Maps/Linkedin

Slakteriet har tidigare ägts av Inge och Rikard Larsson, men efter misstankar om djurplågeri och brott mot djurskyddslagen har båda fått djurförbud för hov- och klövbärande djur.

Bland annat har deras bedövning och avlivning vid slakt varit bristfällig. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att en sugga utsatts för "otillbörligt lidande" i samband med slakt, då bedövningen inte tog, skriver Kristianstadsbladet.

Mikael Dahl, VD och ägare sedan februari 2015, hävdar att han inte känner till händelserna som ledde till förbudet mot slakt av hästkött. Men han skrev själv på delgivningskvittot för förbudet att slakta häst 5 juni 2015.

– Efter jag kommit dit har det inte varit några större händelser. Det som har hänt tidigare är ingenting jag kan svara för, berättar han för Nyheter24.

– Jag tog emot pappren som kom och tog fram det som Livsmedelsverket krävde av oss, det gjorde jag samma dag, och sedan tog det ytterligare fem dar innan de hävdade spärren för att slakta hästar. Nu har vi säkerhetsställt allting, att det är spårbart hela vägen.

Otjänligförklarat kött kan leda till hälsofara

Ett djur som har otjänligförklarats får inte säljas som livsmedel eftersom den kan bära på smitta eller kemikalier, efter att ha medicinerats. Sådana djur får avlivas på slakteri, men inte säljas vidare eftersom det kan vara farligt att äta.

– I värsta fall innehåller det något som är hälsofarligt, i form av mediciner, det finns ju sådana som är cancerframkallande mediciner. Det kan även vara att man har fått en smitta i köttet. Skulle ett djur vara smittat måste vi kunna spåra det bakåt för att se var djuret har befunnit sig, vilka korskontaminationer skulle kunnat ha hänt och allt möjligt som behöver göras. I det läget är det livsviktigt att vi har spårbarheten, förklarar Martin Lindblom, avdelningschef på Livsmedelsverket, till Nyheter24.

Svårt att spåra kött

Kött är svårt att spåra eftersom tillsynen över slakterier och tillsynen över styckningsanläggningar, butiker och restauranger faller på olika instanser. Den större delen står för kommunernas, medan tillsynen över slakterierna är Livsmedelsverkets ansvar.

Genom att följa hela kedjan lyckades samarbetet spåra köttet från slakterier till konsument och tvärtom.

– Spårbarheten är en viktig fråga. Både för konsumenten som vill veta var köttet kommer ifrån, men också viktigt för oss så att vi kan göra kontrollen på renlighet och även agera när vi upptäcker fara, säger Martin Lindblom och fortsätter:

– Det är ju egentligen en väldigt viktig fråga för företagen. Det är deras skyldighet att kunna dra tillbaka köttet. Kanske inte alla inom företagen förstår det där, särskilt när det nästan aldrig händer eller att man upplever det lite grann som en belastning, men när det väl händer kan det vara livsviktigt.

Att stänga ner slakteri är sista åtgärden

Enligt TT via SVT har slakteriet kritiserats sedan 2002 av Livsmedelsverket, men ändå finns det kvar.

– Att "stänga" en anläggning är den mest långtgående åtgärden vi kan tillgripa och ska bara användas när andra åtgärder inte bedöms vara tillräckliga, skriver Henrik Björnfot, avdelningschef på Livsmedelsverket i Södra Götaland, i ett mejl till Nyheter24.

– Företaget har vidtagit åtgärder mot problem som påtalas under de senaste åren och därför har det inte varit aktuellt med att stänga anläggningen.

Livsmedelsverket har gjort en åtalsanmälan mot slakteriet. Nu är det upp till polis och åklagare om åtal ska väckas eller inte.

"Det borde vara fängelsestraff"

David Appelgren, grundare av Matfusket, är inte förvånad. Efter de år som han har undersökt matfusk gör han bedömningen att det är just köttbranschen det fuskas mest i. Han menar att det krävs striktare lagar och straff.

– Fuskare har alltid funnits och kommer alltid finnas. Sådana som fuskar kommer fortgå så länge de inte får tillräckligt med straff, säger han till Nyheter24.

– Man kan få en varning såklart, alla företag kan göra fel, men är det kontinuerligt och systematiskt som i det här fallet, borde det finnas ett sätt att lägga ner en verksamhet totalt från myndigheternas sida, menar han.

Hur borde köttfusk straffas?

– Det borde vara fängelsestraff först och främst. Det är ju bedrägeri. I många andra avseenden, om det handlar om guld eller vad som helst, blir konsekvensen fängelsestraff eller väldigt hårda böter. Om man förfalskar en vara är det brottsligt, men när det kommer till mat är det helt plötsligt mycket lindrigare. Det är konstigt, eftersom det är något vi äter och kan ha konsekvenser för människors hälsa, berättar Appelgren för Nyheter24.

Kommentera (34)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.