Nu ska svenska försvaret kriga med genustänk – här är instruktionerna

- 13/09/2016, 21:01
Handboken heter "Handbok gender".
1 av 3

Handboken heter "Handbok gender".

TT Nyhetsbyrån

Den är tänkt att hjälpa folk inom det svenska försvaret att ha ett större genustänk.
2 av 3

Den är tänkt att hjälpa folk inom det svenska försvaret att ha ett större genustänk.

Svenska Dagbladet

Det kan till exempel handla om konfliktförebyggande, konfliktlösning och utbildning.
3 av 3

Det kan till exempel handla om konfliktförebyggande, konfliktlösning och utbildning.

TT Nyhetsbyrån

En ny handbok som ska lyfta fram genusperspektivet för det svenska försvaret har tagits fram.

Handboken heter "Handbok gender" och är tänkt att hjälpa folk inom det svenska försvaret att ha ett större genustänk i till exempel konfliktförebyggande, konfliktlösning, utbildning samt i övningssammanhang, skriver Dagens Nyheter.

En sak som handboken pekar på är till exempel att kvinnors perspektiv ska lyftas fram när det gäller dels deltagande, och dels skydd mot bland annat sexuellt våld.

Men enligt handboken ska även genusperspektivet tas med när det gäller att bedöma fienden.

"Stereotypt könsrollstänkande kan ligga till grund för motståndarens agerande för att förstärka effekten av dåden. Exempelvis kan motståndaren göra ett strategiskt val att utsätta flickor, i en situation där de anses vara särskilt värnlösa, för övergrepp", står det i handboken.

– Målsättningen är att få en högre operativ effekt och en jämställd arbetsplats, säger insatschef Jan Thörnqvist om satsningen till DN.

UtbildningBildkälla: TT Nyhetsbyrån

Jämställdhetsperspektivet ska också lyftas fram när det handlar om att planera krigsoperationer.

"Du är chef för ett kompani som har fått i uppgift att försvara FLYGIA. Gör en plan som integrerar genderperspektivet. Redogör för ditt tillvägagångssätt och hur du resonerat. Beskriv särskilt de konsekvenser planen kan få för kvinnor respektive män. Vilka är de negativa konsekvenserna? Hur kan du motverka dessa?", står det i ett övningsscenario i handboken, enligt DN.

– Det gäller att tänka på de här frågorna vid varje mått och steg. Det är precis lika viktigt som att ta hänsyn till väder och fiendens stridsvärde, säger Jan Thörnqvist till tidningen.

Läs också allt du behöver veta om den nya utredningen som kan komma att föreslå att värnplikten återinförs.

Glöm inte att ladda ner vår app för fler spännande nyheter.