Här är de 10 vanligaste fusken under nationella proven

- 15/02/2017, 08:06 -

En ny granskning visar att fusket är extremt utbrett under de nationella proven. Och fusken är avancerade af. Här är de 10 vanligaste fuskmetoderna.

Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till att kunna göra en rättvis bedömning av betygssättningen i skolan. Uppdrag Granskning kan avslöja den dolda sanningen bakom proven – att det fuskas extremt mycket.

De vanligaste fuskteknikerna kan du läsa nederst i artikeln.

Proven genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan och i vissa kurser i gymnasieskolan. Och fusken ser väldigt olika ut. Bland annat skickar elever frågor och svar till varandra, både före och efter provet. Exempelvis via mobiler eller via att man smugglar in en kamera.

– Vid nationella prov är det nästan ännu viktigare att fuska, eftersom de är så avgörande för betyget, säger en elev till SVT.

Elev som fuskar på lektionen
Det förekommer en hel del fusk under nationella proven. Bild: TT

Förra året försvann dessutom facit till proven vilket i sin tur bidrog till att de inte kunde rättas. Läs mer om det här.

Ofta hjälper också elever som går på olika skolor varandra eftersom man ofta skriver proven vid olika tidpunkter. Skolverket anser att det inte går att bestämma ett klockslag för provet över hela landet.

– Det kan till exempel handla om när skolskjutsar kommer in och så där. Men vi får signaler om att man gärna vill att vi ska säga att provet ska börja klockan åtta eller klockan nio på morgonen och det är någonting vi kanske får överväga att titta närmare på, säger Karin Hector-Stahre, enhetschef på Skolverket, till SVT.

Dessutom pressas lärare att ge högre betyg till eleverna visar Uppdrag Gransknings reportage. Det ska "ligga i lärarnas intresse att det går bra på nationella proven för eleverna", menar en lärare.

En statlig utredning har föreslagit att de nationella proven ska bli digitaliserade. Vissa ska då kunna rättas automatiskt, medan uppgifter som uppsatser och elevlösningar inte ska kunna länkas till en särskild elev. Om förslaget går igenom kommer digitala prov införas successivt fram till år 2022. Läs mer om det här.

Här är 10 sätt det fuskas på under nationella proven:

1. Mobiltelefoner

Elever går exempelvis på toaletten och plockar fram mobilen. Om eleverna tvingas lämna in mobiltelefonerna har många med sig en eller två extra.

2. Internet

Om eleven skriver provet vid en dator så ansluter många i hemlighet till internet för att använda Google.

3. Öronsnäckor

Japp, vissa elever går extra långt i sitt fusk. Några sätter en liten öronsnäcka i örat, drar ner mössan och pratar med kompisarna under provet.

4. Sociala medier

Någon elev fotar provet och lägger ut exempelvis på Flashback, Snapchat eller Kik.

5. Läraren

Ofta hjälper lärarna till mer än vad de får och låter ibland elever sitta kvar extra länge.

6. Förberedelse

Lärarna hjälper eleverna genom att gå igenom frågor innan provet eller låter eleverna lyssna på texter som de egentligen ska läsa.

7. Rättningen

Lärarna rättar oftast sina egna elevers prov och då läggs det ibland till ett extra poäng så att resultatet blir godkänt.

8. Omprov

Skolan låter vissa elever komplettera eller skriva om hela provet efteråt. En extra chans till att klara godkänt, med andra ord.

9. Hemliga lappar

Det klassiska fusket används fortfarande. Elever skickar alltså lappar mellan varandra med frågor och svar.

10. Diskussion

Elever kan vara riktigt sneaky. En elev ropar på läraren och då passar två andra på att viska och utbyta information om provet.

Se Uppdrag Gransknings reportage. Och kom ihåg att fusk inte lönar sig i längden.

Läs också om de nationella proven faktiskt får sänka ditt betyg – eller läs en debattartikel från en 12-årig pojke som inte får hjälp att skriva proven trots sin diagnos.

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.

Har du fuskat på nationella proven någon gång?