CSN har hårda regler
1 av 3
Har du koll på när du inte har rätt till studiemedel? - Foto: TT (montage)
Glöm inte att göra studieförsäkran
2 av 3
Det kan exempelvis varit så enkelt som att du glömt att registrera dig eller lämnat studieförsäkran. - Foto: TT
Student på universitetet
3 av 3
Till mer komplicerat att du är för ung, har andra bidrag eller inte klarat dina kurser. - Foto: TT

10 anledningar till att du inte kan få studiemedel från CSN

CSN har naturligtvis många krav på dig som student för att få tillgång till lån och bidrag. Men har du koll på allt det här? Vi guidar dig genom studiemedelsdjungeln.


När du studerar så finns det vissa krav som du måste leva upp till för att få behålla ditt studiebidrag eller ditt studiemedel. Det gäller så väl på gymnasiet som efter gymnasiet vid exempelvis universitetsstudier.

Här är några fällor du inte vill hamna i under din studietid och som kan leda till att det ekar tomt på bankkontot:

1. Skolk

När du studerar på gymnasiet eller exempelvis folkhögskola så blir du av med ditt studiebidrag om du skolkat för mycket. All frånvaro som skolan inte har godkänt är skolk. Det kan också innebära resor som skolan inte godkänner som giltig frånvaro. Skolan är numera skyldig att rapportera all ogiltig frånvaro.

Förra året blev 25 500 gymnasieelever, alltså 7,9 procent, av med sitt bidrag till följd av skolk.

Kolla noga så att du har rätt till studiemedel! Bild: TT

2. För dåliga resultat

På eftergymnasiala studier krävs att du klarar av att få godkänt på dina kurser för att få rätt till fortsatt studiemedel. Under de första 40 veckorna du studerar är kravet 62,5 procent av de antal högskolepoäng du fått pengar för. Efter det är kravet 75 procent tagna och godkända högskolepoäng.

Dessutom måste du studera minst 50 procent på eftergymnasial nivå. 

3. Glömt att registrera dig

En vanlig miss som ny student på eftergymnasial nivå är att man glömt att registrera sig på universitetet, högskolan eller yrkesutbildningen. Sen så krävs också att man lämnar en studieförsäkran där man på heder och samvete svär på att man är registrerad och ska studera. 

Om du läser färre poäng än vad du planerade när du sökte studiemedel måste du meddela det till CSN.

4. För mycket inkomst

När du får studiemedel med lån så får du heller inte tjäna för mycket pengar under året som gått. Den inkomst du kan ha utöver ditt lån och bidrag från CSN kallas fribelopp. Om du exempelvis studerar på heltid under 20 veckor är fribeloppet 86 782 kronor under varje halvår.

Studiemedlen minskar med som högst 61 procent av den del av inkomsten som går över fribeloppet. Både bidraget och lånet minskar alltså proportionellt. Om du ljugit om din förväntade inkomst kan du bli återbetalningsskyldig eller få mindre studiemedel nästa termin.

Har du pluggat för länge? Bild: TT

5. För lång tid med studiemedel

Det finns faktiskt en gräns för hur länge man kan få studiemedel. Du får som mest studera i 240 veckor, alltså sex års heltidsstudier. När det gäller gymnasiestudier kan du få studiebidrag tills du fyller 20 år och som max i tre års tid sammanlagt. 

6. Ljugit om dina studier

Om du sagt att du studerat ett visst omfång (exempelvis hundra procent/heltid) och sen inte alls göra det kan det bli svårare för dig att få studiemedel. Dessutom blir du återbetalningsskyldig vilket kan svida i plånboken.

7. Du sitter i fängelse

Studerar du på gymnasiet och samtidigt är intagen på en anstalt kan du inte få studiemedel alls eftersom Kriminalvårdenbetalar ditt boende och din mat. På eftergymnasial nivåkan du däremot få studiebidrag, men inte studielån.På eftergymnasial nivå brukar man behöva köpa böcker,därför kan du få bidraget.

Om du avtjänar straffet utanför anstalten, exempelvis genom övervakning,kan du få både studiebidrag och studielån.

8. Du är för gammal – eller för ung

Du kan få bidraget till och med det år som du fyller 56 år, men från det år som du fyller 47 år får du inte låna i lika många veckor som förut.

Om du ska studera en eftergymnasial på exempelvis folkhögskola krävs det dessutom att du är 20 år gammal för att du ska få rätt till studiemedel (alltså lån och bidrag). Då får du istället ett bidrag och ett eventuellt inackorderingstillägg liknande studie på gymnasial nivå.

Har du betalat tillbaka lånet? Bild: TT

9. Du har tidigare obetalda lånekrav

Om du studerat tidigare och inte skött återbetalningen av dina tidigare lån kan du få svårt att få studiemedel på nytt. Dessutom måste dina återkrav vara betalda om de existerar för mer än ett halvår.

10. Andra bidrag

Om du har andra bidrag kan du inte få studiemedel. Exempelvis om du har aktivitetsstöd, sjukersättning, rehabiliteringsersättning, etableringsersättning eller korttidsbidrag. Dessutom kan du inte få lån om du samtidigt har studiehjälp från CSN på gymnasial nivå.

Om du studerar på en uppdragsutbildning eller till reservofficer eller yrkesofficer ger inte heller det rätt till studiemedel.

All information är hämtad från CSN.

Läs också om hur mycket studiebidraget kommer att höjas med från och med nästa år – eller läs om varför påminnelseavgiften är högre hos CSN.

TV: Nu höjs studiebidraget – så mycket mer kommer du att få

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.

CSN
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Har du blivit nekad studiemedel någon gång?
Tack för din röst!