Stockholm

Juristen om underlivsmassage: "Kan vara köp av sexuell tjänst"

Underlivsbehandlingen yoni-massage kan strida mot sexköpslagen.
Underlivsbehandlingen yoni-massage kan strida mot sexköpslagen. Foto: Brottsbyrån Advokaterna Åkermark & Lodin och Jessica Gow/TT

Underlivsmassage, som uppmärksammats av influencers och som kritiserats av medicinskt kunniga, kan strida mot sexköpslagen. "Det är mycket möjligt att det skulle kunna anses vara köp av sexuell tjänst", säger juristen Juni Livion till Nyheter24.


Läs mer

På tantrakliniker runtom i Sverige erbjuds kvinnor underlivsmassage, så kallad yoni-massage, som av klinikerna sägs kunna lindra, eller till och med bota, sjukdomar såsom endometrios och vestibulit. 

Behandlingen, som uppmärksammats av flera svenska influencers, har dock kritiserats av medicinskt kunniga eftersom den istället kan förvärra sjukdomssymtom. Läs mer om det här.

Men behandlingen kan inte bara vara skadlig, utan den kan också vara olaglig.

Underlivsmassage kan bryta mot sexköpslagen

Mer specifikt kan underlivsmassagen bryta mot den svenska sexköpslagen. 

– Köp av sexuell tjänst definieras som att man skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, Ersättningen kan vara ekonomisk, alltså pengar, men även till exempel väskor, alkohol eller droger, säger Juni Livion, biträdande jurist vid Brottsbyrån Advokaterna Åkermark & Lodin, till Nyheter24

Foto: Johan Nilsson/TT

Men vad räknas då som en sexuell förbindelse?

– Med sexuell förbindelse menar man i första hand samlag, men andra handlingar kan också omfattas, till exempel massage av könsorgan, förklarar Livion.

Juristen: "Skulle kunna vara köp av sexuell tjänst"

Det går dock ännu inte att fastställa huruvida yonimassage generellt strider mot sexköpslagen.

– Behandlingen som de här tantraklinikerna erbjuder har inte prövats i domstol, men det är mycket möjligt att den skulle kunna anses vara köp av sexuell tjänst, säger Livion och fortsätter:

Foto: Henrik Montgomery/TT

– Det som kan tänkas bli avgörande i det här fallet är varför man köper behandlingen, det vill säga om man gör det för att få sexuell tillfredställelse eller om syftet är något annat.

Straffet för köp av sexuell tjänst är böter eller fängelse i högst ett år. Livion betonar dock att det är inte straffbart att sälja sex. 

Däremot kan den som främjar eller otillbörligt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning dömas för koppleri.

Kan även vara brott mot marknadsföringslagen

Att flera av tantraklinikerna utlovar att behandlingen ska kunna lindra eller bota sjukdomar såsom endometrios och vestibulit kan dessutom, enligt Livion, vara ett brott i sig.

– Vilseledande marknadsföring är ett brott mot marknadsföringslagen. Om det är en allvarlig överträdelse kan näringsidkaren tvingas betala en marknadsstörningsavgift, säger hon. 

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.