Här finns de kriminella ligorna

- 19/04/2009, 12:48 -

Den organiserade brottsligheten i Europa kan delas upp i fyra nav.

De kriminella ligorna i Europa är spridda över ett stort område och har skilda verksamheter vilket förenklar gränsöverskridande samverkan. Exempelvis är länderna på Balkan inkörsporter för både heroin och kokain norrut samtidigt som de är transitländer för stöldgods söderut, skriver SvD. Människohandeln har sitt nav i Ryssland, samt gamla sovjetstater som Vitryssland och Ukraina.

Det största problemet för europeisk polis är narkotikahandeln. Heroinet som till största del framställs i Afganistan, Pakistan och Sydostasien fraktas först till Turkiet. Turkiska ligor fraktar det vidare till baltiska diton som i sin tur för in heroinet i Europa. Detta har medfört att albanska och kosovoalbanska ligor kontrollerar heroinsmugglingen i Europa, inklusive Sverige.

Vad gäller kokainet har det tidigare förts in i Europa via Spanien och Holland. Men på senare år har de sydamerikanska knarkkartellerna byt inkörsport och använder allt oftare Västafrika.

– Kokainkartellerna har hittat nya sätt att föra in kokainet till Europa, dels genom att utnyttja svaga korrumperade stater i Västafrika, dels genom att använda den logistik som redan finns på Balkanrutten för heroin från Turkiet till att också smuggla kokain, säger rikskriminalens narkotikaexpert, Stewe Alm, till SvD.

Enligt rikskriminalen styrs distributionen främst av colombianska ligor bosatta i Spanien och Storbritannien när det väl nått Europa. Ett kännetecken för ligor som hanterar kokain är att de har kontakter i Sydamerika.

Den organiserade brottsligheten i Europa kan delas upp i fyra nav. Sydamerikanska, marockanska och andra ligor från västa Afrika kontrollerar det sydvästra navet, med fokus på narkotikasmuggling, stöld och kidnappning.

Det sydöstra navet kontrolleras, förutom av redan nämnda turkiska och balkiska ligor, även av rumänska och bulgariska ligor med fokus på penningtvätt och trafficking.

Vid nordväst är ligorna baserade i länder som Estland, Lettland, Litauen och Polen där den främsta inriktingen är framställning och smuggling av amfetamin. Sverige, Danmark och Finland genererar tämligen lite gränsöverskridande kriminalitet. Däremot används de som transitländer för stöldgods, narkotika, människohandel och människosmuggling.

I det nordvästra navet är ligorna ofta inriktade på att sprida de produkter som förs in i EU via gränserna i öst och syd men det förekommer även produktion av ecstacy.

Skrivet av: