Torsdag 26 Maj
Stockholm

Tiotusentals svenskar köar för operation

Minskad operationskapacitet och personalbrist är en av pandemins effekter som skapar stora problem inom vården.
Minskad operationskapacitet och personalbrist är en av pandemins effekter som skapar stora problem inom vården. Foto: TT

I Sverige genomförs ungefär 560 000 operationer under ett normalår. Under pandemiåren 2020-2021 sjönk kapaciteten med 169 000 färre genomförda operationer totalt. Redan före pandemin stod 133 000 personer i vårdkön enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Kommentera
Kopiera länk
Dela

— Vi hade en kvinna på strax över 60 år förra veckan på operationsavdelningen som hade polyper i näsan som hängde fram genom näsborrarna ner till överläppen. Det är ingen dödlig sjukdom, men den förorsakade mycket besvär för henne. En patient ska inte behöva vänta mer än 90 dagar på operation, men hon hade väntat i över ett år, säger Gunnar Enlund, biträdande registerhållare på Svenskt perioperativt register (SPOR).

Grafen visar antalet operationer genomförda mellan 2019-2021.

Personalbrist

I nuläget är det inte antalet platser på intensivvårdsavdelningen (Iva) som är begränsade utan en stor del av personalstyrkan på sjukhusen som är sjuk i covid, vabbar eller sitter i familjekarantän. På grund av detta har till exempel Akademiska sjukhuset i Uppsala gått upp i stabsläge.

— Nästan alla sjukhus är underbemannade. Vårdbehovet är större än vad vi klarar med. Vi hade redan ett vårdberg 2019 före covid, och nu är det adderat med 169 000. Vi behöver öka bemannade operationssalar, men de som jobbar är trötta och slitna för närvarande. Kraften finns inte, säger Gunnar Enlund.

Hjälpas åt

Sjukvården i Sverige är regionstyrd och även om det gått bättre för en del regioner under vissa perioder har ingen förskonats från problemen under pandemin.

— Det är olika i olika regioner men alla delar ungefär samma bild. Den senaste veckan är Kalmar, Stockholm och Jämtland-Härjedalen de regioner som har det mest besvärligt, säger han.

Akuta operationer samt tumörer och cancersjuka prioriteras högst. Samtidigt gör varje avdelningen inom en region prioriteringar i sina egna väntelistor. Enligt Gunnar Enlund löser detta inte det generella problemet.

— Vi behöver hjälpas åt. Läkarförbundet hade en idé om en nationell operationsväntelista men jag tror inte det skulle funka. Men precis som när Iva-patienter flögs med helikopter till andra sjukhus i andra regioner under hela pandemin, så kan vi kanske göra något liknande gällande operationer fast med tåg i stället, säger han.

Rättat: I en tidigare version av denna text och faktaruta förekom otydligheter. I texten förtydligas nu siffror kring hur många färre operationer som har genomförts sedan pandemins start. I faktarutan förtydligas att det rör sig om ett index.

Operationsindex per region från vecka 49 2021 till vecka 2 2022. Indexet är ett jämförelsetal som visar hur operationskapaciteten utvecklas. Operationskapaciteten beräknas utifrån flera parametrar såsom bemanning och antal personer i vårdkön.
Region Index v. 49 Index v. 50 Index v. 51 Index v. 52 Index v. 1 Index v. 2
Region Kronoberg 81 86 60 58 60 91
Region Blekinge 94 82 62 44 57 90
Region Sörmland 99 99 74 42 47 89
Region Dalarna 95 95 82 49 59 89
Region Västerbotten 95 99 60 38 37 88
Region Gotland 104 104 72 40 44 88
Region Uppsala 94 95 69 49 62 86
Region Västmanland 91 104 68 35 37 85
Region Värmland 89 85 55 34 53 84
Västra Götalandsregionen 91 95 61 44 41 83
Region Örebro län 81 82 70 45 48 83
Region Halland 96 94 65 40 43 83
Region Norrbotten 93 83 61 40 44 83
Region Gävleborg 96 93 60 41 43 82
Region Östergötland 81 84 72 55 59 81
Region Skåne 90 84 62 54 58 81
Region Västernorrland 87 93 68 44 52 80
Region Stockholm 90 92 68 52 57 78
Region Jämtland Härjedalen 86 86 46 40 46 69
Region Kalmar län 76 73 61 42 38 68
Region Jönköpings län Uppgifter saknas. Uppgifter saknas. Uppgifter saknas. Uppgifter saknas. Uppgifter saknas. Uppgifter saknas.
Total 87 88 62 44 48 79

TT
Kommentera
Kopiera länk
Dela