Fredag 18 Jun
Stockholm

"Kvinnojourerna behövs för att vi skapar problemen tillsammans"

Nyheter24:s Karl-Anders Lindahl
Nyheter24:s Karl-Anders Lindahl. Foto: Letti Freivalds

skriver om varför vi måste vara beredda på att betala mer för de viktiga kvinnojourerna.

Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela
Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Karl-Anders Lindahl

Reporter på Nyheter24.

Följ honom på Twitter här: KarlandersL 

På tisdagen var det FN:sinternationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Detär en nödvändig dag, inte bara för attuppmärksamma de kvinnor och barn som dagligen får söka hjälp hoslandets kvinnojourer, utanäven för att mäns våld mot kvinnor tyvärr är ettsamhällsproblem. Det är ett problem som till stor del beror påohälsosamma syner på könen, och på strukturer som varje dagreproduceras mitt framför ögonen på oss. 

Förra året anmäldes 27 100 fall av misshandel mot kvinnor (källa: Brå). En tredjedel av kvinnorna blev misshandlade av en närstående. Hur stort mörkertalet är vet såklart ingen, men vi kan tveklöst anta att det finns många kvinnor som lider i det tysta. 

Idenna verklighet så spelar kvinno- och tjejjourerna en avgörandebetydelse. Det är omöjligt att värdera deras arbete och renasamhällsnytta, även om vi så klart alla önskar att de inte skullebehövas allsMensom det ser ut nu kommer de behövas ett bra tag till. 

Medtanke på det kan det ju tyckas helt galet att tillgången till kvinnojour inte är en självklarhet för alla utsatta kvinnor. Mångakvinnojourer drivs helt och hållet ideellt och är beroende av atteldsjälar lägger ner sin fritid för att bidra till ett bättresamhälle. Det är inte okej. 

Ingen kvinnojour skabehöva vara beroende av ideella krafter. De eldsjälar som verkarinom tjej- och kvinnojourerna gör inte bara en ovärderlig insats,och att de ska få lön för det är självklart.

Ideella tjej- och kvinnojourer är helt enkelt något som inte ska behövas. Kommunernaska kunna ge sina invånare grundläggande rättigheter, detinkluderar hjälp, stöd och bostad i en skadlig relation.

Både gamla och nya regeringen har skjutit till mer och mer pengar till kvinnojourerna. Men det räcker inte! Det som behövs är att ställa hårdare krav på kommunerna. Att det fortfarande finns kommuner utan kvinnojourer är förjävligt, dessa kommuner borde skämmas. Denna livsviktiga hjälp måste vara en självklar del av välfärden.

Vi behöver långsiktiga direktiv på hur kvinnojourerna ska kunna vara tillgängliga för alla. I den fina tanken om kommunen som något gemensamt är kvinnojourerna en självklarhet. Kvinnojourerna behövs för att vi skapar problemen tillsammans. Då ska vi också betala för att lösa dem tillsammans. 

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela