Ekeroth ville få ut personuppgifter om 4,4 miljoner misstänkta

- 28/06/2013, 11:33
Kent Ekeroth ville ha ut känsliga uppgifter.
1 av 4

Kent Ekeroth ville ha ut känsliga uppgifter.

ANDERS WIKLUND / SCANPIX

Brå vägrade - men riksdagsledamoten överklagade.
2 av 4

Brå vägrade - men riksdagsledamoten överklagade.

ANDERS WIKLUND / SCANPIX

Nu anklagar han myndigheten för censur.
3 av 4

Nu anklagar han myndigheten för censur.

BJ֖RN LARSSON ROSVALL / SCANPIX

Ekeroth avslöjades på torsdagen vara mer involverad i Avpixlat än vad han tidigare hävdat.
4 av 4

Ekeroth avslöjades på torsdagen vara mer involverad i Avpixlat än vad han tidigare hävdat.

ANDERS WIKLUND / SCANPIX

Sverigedemokraternas Kent Ekeroth har fått avslag på en begäran att få ut bakgrundsuppgifter om 4,4 miljoner svenskar som misstänkts för brott. Nu menar han att Brå censurerar uppgifterna.

STOCKHOLM. Sverigedemokraternas skandal-omsusade riksdagsledamot Kent Ekeroth ville få ut bakgrundsdata från Brottsförebyggande rådet (Brå) om totalt cirka 4,4 miljoner svenskar som misstänkts för brott.

Nu har kammarrätten fastslagit att Ekeroth ej har rätt att ta del av material eftersom det innehåller flera känsliga personuppgifter. Riksdagsledamoten menar att Brå censurerar sin rapport "Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet".

Klagar på censur

Enligt rätten ska SD-toppen ha yrkat följande:

"Att statliga myndigheter på eget bevåg ges befogenhet att censurera och/eller tolka information som delges beslutsfattare och därmed kan styra vad som kommer ut i den offentliga debatten, utan att någon beslutsfattare kan sätta sig in i de analyser och slutsatser denna statliga myndighet gör, är orimligt."

Han har även påpekat att han borde få ta del av uppgifterna eftersom han är riksdagsledamot.

Brå får rätt

I sitt svar till Ekeroth påpekar Brå att uppgifterna omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). SD-politikern överklagade beslutet men nu har kammarrätten alltså gett Brå rätt.