Måndag 20 Sep
Stockholm

Ola, 25: "Därför röstar jag på Folkpartiet"

Ola Löfgren.
Ola Löfgren. Foto: Privat

25-årige Ola Löfgren från Båstad kommer att rösta på Folkpartiet i riksdagsvalet i september. För Nyheter24 förklarar han varför.

Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela
Läs mer
#därförröstarjag

Det är supervalår i år. Med supervalår menas att Sverige har Europaparlamentsval och nationella allmänna val samma år. Den 25 maj hålls val till Europaparlamentet och den 14 september hålls val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. 

I samband med supervalåret vill Nyheter24 visa upp valfrågorna ur väljarnas perspektiv. Därför publicerar vi en artikelserie där väljare från de tio största partierna får svara på 14 likadana frågor om hur de tänkt rösta och varför.

Urvalet bland väljarna är gjort efter att de själva tagit kontakt med Nyheter24.

Det här är andra delen i artikelserien. Läs del ett här: "Därför röstar jag på FI".

SVERIGE. Supervalåret är här och i takt med det har Nyheter24 intervjuat läsare angående deras syn på politiken, deras hjärtefrågor och tankar kring riksdagsvalet i september. 14 frågor och 14 svar där väljarna får komma till tals.

Ola Löfgren är 25 år, bor i Båstad och jobbar som konstgräsläggare inom unisport. I höstens riksdagsval kommer han att rösta på Folkpartiet.

Här förklarar han varför.

– Jag anser att partiet profilerar sig rätt i de frågor jag tycker är viktiga inför kommande mandatperiod. Till exempel strävar FP efter att Sverige ska ha ett utbildningsväsende i världsklass som bygger på kunskapsambitioner och inte flum, något jag tror är grundläggande i vår strävan efter ett jämlikt land med mindre samhällsklyftor. Man strävar efter ett gynnsamt företagsklimat som ger arbetsgivare, små som stora, bättre möjligheter att anställa fler genom sänkta skatter och arbetsgivaravgifter. 

– Jag har själv gått arbetslös en period. Sysselsättning är kärnan i såväl individuellt välmående som i ett starkt samhälle. Jag menar också att det är viktigt att Lagen om anställningsskydd, LAS reformeras för att göra arbetsmarknaden mer dynamisk och tillgänglig. Här anser jag att Alliansen i allmänhet, och Folkpartiet i synnerhet, har de bästa förslagen på lösningar.  

Har du röstat på Folkpartiet tidigare?

– Nej.

Vilka är dina främsta hjärtefrågor?

– Mina främsta hjärtefrågor är utbildning, skatter och så klart jobben. 

Hur stor roll spelar partiledaren för ditt val av parti?

– Partiledaren spelar en stor roll i mina ögon. Han, i detta fall, är ansiktet utåt i opinionsbildningen. Jag tror att det skulle vara mycket svårt för ett parti att få röster och växa om inte förtroendet för partiledaren vore brett. Jag tycker Jan Björklund är en kompetent ledare med goda idéer. 

Vilka frågor tror du kommer att bli viktigast i valet 2014?

– Främst två frågor tror jag kommer bli avgörande. Med PISA-undersökningen i färskt minne tror jag skola och utbildning står högt på tapeten för en väldigt stor del av väljarkåren. Jobben är den andra. Vi har i dag, mycket tack vare det globalt tröga läget ekonomiskt, en bred arbetslöshet, framför allt bland unga. Därför tror jag jobbfrågan återigen kommer få stort utrymme. I övrigt tror jag även att frågor kring invandring och integration kommer bli stora, i och med Sverigedemokraternas framgångar i opinionen. 

Vad tycker du om det politiska klimatet i dag?

– I förra valet märkte man tydligt hur båda blocken försökte nå mittenväljare genom att inta en mer pragmatisk hållning, både från höger och vänster, vilket nästan skapade ett blocköverskridande konsensus i många frågor. Blocken var i många avseenden svåra att skilja åt. Man märker dock en helt annan ton i inledningen av denna valrörelse, men om det innehållsmässigt kommer skilja nämnvärt, det får vi se.

Tittar du på exempelvis partiledardebatter?

– Ja. 

Brukar du göra "valtest" på nätet – och har du i så fall följt resultaten av dem?

– Det har väl hänt att man testat, men avgörande har det inte varit, nej. Jag tror inte de testerna riktigt rymmer alla aspekter. Frågorna är ganska generella.

Vad skulle du säga behövs mest inom politiken? Vad behöver politikerna göra för att just du ska lockas att rösta på dem?

– Jag tror den svenska politiken behöver lite mer humor och lättsamhet! Det hade nog gjort det roligare att titta på debatterna, särskilt för de som kanske inte bildar sig en uppfattning för att de tycker politik är tråkigt. Men det är klart, alla kan ju inte vara Göran Hägglund. 

Vad skulle kunna få dig att byta parti?

– Jag har faktiskt röstat på två olika partier i de senaste två riksdagsvalen. Första gången jag röstade 2006, så var jag den yngste röstberättigade i hela min kommun. I takt med att tiden går tror jag att man får upp ögonen för frågor man kanske inte brytt sig om så mycket innan, för att det kanske påverkar en mer nu än vad det gjorde tidigare. Därmed kan det också bli så att det kan finnas andra partier än det man tidigare röstat på som bättre företräder ens åsikter och tycke. Då kan det finnas all anledning att rösta på ett annat parti än man gjort i tidigare val. 

Vad skulle kunna få dig att byta "block"?

– Jag har alltid röstat på partier inom samma block. Jag tror att det finns ganska grundläggande ideologiska skillnader i vad man anser skapa ett bra samhälle, så det finns nog inte mycket som skulle kunna få mig att byta block. 

Har du förtroende för politikerna?

– Det beror på vilka vi pratar om. Vi kan väl i alla fall säga såhär mycket: Så länge jag slipper Jonas Sjöstedt och Jimmie Åkesson på ministerposter så kan jag sova gott om natten. De företräder två ideologier som jag inte kan ställa upp på. 

Vad handlar politik om för dig? 

– Svår fråga. Jag tror inte på att något någonsin kommer bli perfekt, men jag tror att man alltid kan göra allting bättre. Det kan man ju faktiskt applicera på vilken politisk sakfråga man än vill. 

Hur söker du information kring vilket parti som passar dig bäst?

– Det gör jag nog från en mängd håll. Vill man se skillnaderna i helhet är nog partiledardebatterna det absolut bästa sättet. Alla har vi en åsikt i någon fråga, men det finns aldrig ett parti som tycker precis som en själv på exakt alla punkter. Det gäller bara att hitta det parti som bäst matchar ens egen syn på hur man vill att samhället ska formas. 

Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela