SD tackade nej till att medverka i valbroschyr på lättläst svenska

- 04/09/2014, 10:28 -
Sverigedemokraterna var det enda riksdagspartiet som valde att inte medverka.
1 av 4

Sverigedemokraterna var det enda riksdagspartiet som valde att inte medverka.

Faksimil/TT Bild/Montage

"Sverigedemokraterna ville inte vara med".
2 av 4

"Sverigedemokraterna ville inte vara med".

Faksimil Centrum för lättläst

Camilla Batal, chef för marknad och kommunikation Centrum för lättläst.
3 av 4

Camilla Batal, chef för marknad och kommunikation Centrum för lättläst.

Pressbild Centrum för lättläst

Enligt SD själva valde de att tacka nej på grund av att det saknades en marknadsundersökning.
4 av 4

Enligt SD själva valde de att tacka nej på grund av att det saknades en marknadsundersökning.

COPYRIGHT TT NYHETSBYRÅN / HENRIK MONTGOMERY / TT

När Sverigedemokraterna fick frågan att likt resterande riksdagspartier medverka i broschyren "Rösta på oss", som bland annat vänder sig till nya i Sverige och människor med funktionsnedsättning, valde partiet att tacka nej.

"Rösta på oss!" är en broschyr som ges ut av Centrum för lättläst. Innehållet består av riksdagspartiernas valprogram på lättläst svenska, till för människor med olika funktionsnedsättningar, organisationer med medlemmar som har svårt att läsa och nya i Sverige. Alla riksdagspartier finns med, utom ett – Sverigedemokraterna.

– De ville inte ge någon motivering till varför de inte ville vara med, så jag vet inte vad anledningen var, säger Camilla Batal, chef för marknad och kommunikation vid Centrum för lättläst, till Nyheter24.

"Rösta på oss!" har getts ut från 2002 och enligt Batal har det aldrig tidigare hänt att ett riksdagsparti valt att inte medverka. Informationen kommer från partierna själva och görs om till lättläst svenska för att därefter godkännas av partierna innan den går till tryck.

– Den skickas ut till organisationer av olika slag. Organisationer med medlemmar som har svårt att läsa, nya i Sverige och människor med olika funktionsnedsättningar. Det är väldigt populärt och många som har beställt.

Vad får det för betydelse att SD valt att inte medverka?

– Det är klart att det har betydelse när de ska diskutera valet om ett riksdagsparti saknas. Så klart att det blir en nackdel att inte alla är med. Vad det sedan betyder i slutändan kan inte jag uttala mig om, säger Batal och fortsätter:

– Det är ganska många som hört av sig från utbildningsväsendet som tycker att det är negativt att de inte är med, i utbildningssyfte.

SD: "Kunde inte göra en värderad bedömning"

Enligt Henrik Gustafsson, informationssekreterare hos Sverigedemokraterna, valde partiet att inte medverka på grund av att de fick oklara besked från organisationen.

– Vi reagerade på att det saknades marknadsundersökning eller dylikt där det framgår vilken spridning man bedömer att materialet ska få. Vi ställde också en rad frågor till elever och till lärare kopplade till spridningen och antalet elever som skulle komma att läsa innehållet, säger han till Nyheter24 och fortsätter:

– Vi kunde inte göra en värderad bedömning utefter detta och valde därför inte att delta.

Är det inte viktigt att människor som har svårt att läsa, nyanlända svenskar och människor med funktionsnedsättningar nås av informationen?

– Vi har tagit fram eget valmaterial som är både lättläst och gratis för alla som vill beställa det. Det är inte så att det krävs en statlig stiftelse för att ta fram valmaterial utan vi har tagit fram lättläst valmaterial i alla tider. Vi stänger inte dörren för att medverka framöver men ett lägsta krav för att vi ska köpa plats i informationsmaterial är att säljaren kan komma med information om vad man ska få ut av produkten, säger Gustafsson.