Torsdag 26 Maj
Stockholm

Moderaterna röstar för regeringens åtgärder mot gängkriminalitet

Under lördagen meddelade både M, KD och L att de drar sig ur samtalen om gängkriminalitet. Regeringen svarade då genom att lägga fram ett 34-punktsprogram med åtgärder mot problemet. Nu meddelar Ulf Kristersson att Moderaterna kommer rösta för förslaget.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

I början av augusti bjöd statsminister Stefan Löfven (S) in samtliga partiledare till samtal om gängkriminaliteten förutom Jimmie Åkesson (SD). Under fredagen påbörjades diskussionerna, endast för att kort därefter haverera. Detta då både Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna hoppade av samtalen. 

Regeringen presenterar program

Regeringen besvarade avhoppen genom att hålla en pressträff där ett 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten presenterades. Under söndagen meddelar Ulf Kristersson (M) att han ställer sig bakom förslaget:

"De punkter som regeringen presenterade igår kommer vi – om de verkligen läggs på riksdagens bord som skarpa förslag – att rösta för", skriver han på Instagram. 

"Behövs så mycket mer"

Även om M-ledaren ställer sig bakom förslaget är han också kritisk:

"Det behövs så mycket mer. Regeringens förslag räcker inte för att knäcka gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten i Sverige", skriver han i inlägget.

Han fortsätter, med en lista på vad regeringen inte har med i sitt program:

  • Riktad lönesatsning på polisen
  • Betald polisutbildning
  • Fördubbla straffen för gängkriminella
  • Införa ett system med visitationszoner
  • Slopa den generella straffrabatten för vuxna mellan 18-21 år

Ulf Kristersson gav beskedet genom sin Instagram. Bildkälla: Instagram/kristerssonulf

Regeringens "gängvåldpaket"

Regeringens program, som Ulf Kristersson nu ställer sig bakom, har fyra huvudområden:

  • Nya verktyg att arbeta bekämpa brottsligheten. 
  • Nya påföljder för brottslingar. 
  • Lösningar för att få fler att vittna.
  • Förebyggande åtgärder.

Här är listan i sin helhet:

1. Polisen får möjlighet att läsa krypterad kommunikation 

2. Enklare att använda hemliga tvångsmedel i fråga om grov organiserad brottslighet 

3. Ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan kopplat till skjutningar och gängmiljöer 

4. Obligatorisk häktning för flera brott 

5. Utvidga och permanenta arbetet med snabbare lagföring 

6. Ordningsvakter kan avlasta polisen 

7. Automatisk kamerabevakning av fordon i gränsområden 

8. Förstärk det myndighetsgemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet 

9. Ökade möjligheter att förverka brottslingars tillgångar 

10. Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

11. Avskaffa straffreduktionen för unga vuxna vid grov brottslighet 

12. Utred vistelseförbud inom ramen för påföljdssystemet 

13. Ytterligare medel till LVU-placeringar 

14. Fler SIS-platser med förbättrad kvalitet 

15. Skärp straffen för den som rekryterar unga till kriminalitet 

16. Skärp straffen för brott kopplade till kriminella uppgörelser 

17. Skärpta straff för vapen- och sprängmedelsbrott 

18. Skärp straffen för den som överlåter narkotika till andra 

19. Koppla villkorlig frigivning till deltagande i återfallsförebyggande åtgärder 

20. Inför påföljden ungdomsövervakning 

21. Straffansvar för falska uppgifter i polisförhör utreds 

22. Utred system med kronvittnen 

23. Höj minimistraffen för övergrepp i rättssak kraftigt 

24. Utred höjning av straff för mened samt skyddande av brottsling 

25. Se över skyddet av och stödet till vittnen och deras anhöriga, och utred anonyma vittnen 

26. Förstärk vittnesskyddsprogrammet 

27. Trygghetsberedning 

28. Satsa långsiktigt på skolor och socialtjänst i socialt utsatta områden 

29. Socialtjänsten måste kunna gripa in tidigare och i fler situationer (s.k ”mellantvång” 

30. Socialtjänst på kvällar och helger i socialt utsatta områden, samt sociala insatsgrupper 

31. Lagstifta om brottsförebyggande ansvar för kommuner 

32. Samordnade insatser för barn och unga i riskzon 

33. Inför ett nationellt avhopparprogram 

34. Effektivisera arbetet mot penningtvätt 

Kommentera
Kopiera länk
Dela