Den här gif:en testar hur bra syn du har

- 03/04/2015, 21:05

Beroende på vad du ser kan det betyda att du behöver glasögon.

Vad ser du när bilden rör sig mot dig?

Bildälla

Du bör se Marilyn Monroe förvandlas till Albert Einstein när bilden kommer emot dig. Ju tidigare du ser förändringen, desto bättre syn har du.

Om inte, kan det vara dags att besöka en optiker.

Illusionen testar möjligheten att fokusera och uppfatta kontraster och togs fram av Massachusetts teknologiinstitut, skriver brittiska Metro.