Onsdag 20 Okt
Stockholm

Martin Luther 525 år

I dag är det 525 år sedan protestantismens fader, Martin Luther, föddes.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Den 10 november 1483 föddes en man som skulle förändra Västeuropa. Hans namn var Martin Luther.

Martin Luther gick i kloster efter en skräckfylld natt med mycket åska. Han hade tidigare studerat juridik och påverkats av humanismen. I klostret fortsatte han sina studier och doktorerade så småningom i teologi. 1512 fick han sin professur i bibeltolkning.

Luther lade grunden till protestantismen, den form av kristendom som de senaste 500 åren har format norra och västra Europa.

Protestantismen som avstod från pråliga salar, guld och utsmyckningar i kyrkorummen föll den dåvarande svenska kungen Gustav Vasa i smaken. Genom att tvinga på det svenska folket den "nya" religionen lyckades kungen mjölka ur stora pengar när kyrkorna tvingades skänka sitt guld till staten.

Sveriges förmögenhet efter reformationen gick bland annat till att bilda den svenska stormakten som varade i över 100 år.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela