Kondom dåligt för hälsan

- 03/08/2009, 13:33 -

En ny studie visar att människan mår bäst av oskyddat sex.

PAISLEY,SKOTTLAND. Det är professor Stuart Brody som tillsammans med sina kollegor genomfört studien. Slutsatsen är att heterosexuellt sex med kondom kan kopplas till dålig mental hälsa för både män och kvinnor.

Däremot visar samma undersökning att heterosexuellt sex utan kondom på ett markant sätt kan förbättra hälsan hos båda könen.

Enligt Brody är mänskligheten biologiskt programmerad för att njuta av oskyddat sex eftersom det ger paren en evolutionär fördel och maximerar chanserna till reproduktion.

– Evolutionen är inte politiskt korrekt. Så utifrån det breda spektrat av möjligt sexuellt beteende är det faktiskt bara ett som kan associeras med bättre fysisk och mental hälsa och det är det enda sexuella beteende som skulle gynnas av evolutionen. Det är ingen tillfällighet, säger Stuart Brody till The Scotsman.

I studien tillfrågades 99 kvinnor och 111 män i Portugal. De fick svara på frågor om sin sexuella njutning och användande av preventivmedel.

Brody fann att stress var vanligast förekommande hos kondomanvändarna. De som hade oskyddat sex tycktes vara bättre på stresshantering och verkade överlag ha bättre hälsa.

Men slutsatserna har kritiserats av sexupplysare som varnar för att oskyddat sex leder till oönskade graviditeter och spridning av könssjukdomar, vilket de menar inte är till gagn för en individs välmående. Det skriver i dag The Scotsman.

Skrivet av: