Onsdag 4 Aug
Stockholm

Khaddafis son utnyttjade exspioner

Safir al-Islam al-Khaddafi lät Monitor Group göra grovjobbet för doktorsavhandlingen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Libyens diktators son Saif al-Islam al-Khaddafi har i sin doktorsavhandling tagit hjälp av ett bolag som leds av den brittiska underrättelsetjänstens förra chef.

Monitor Group fick i uppgift av Khaddafi att intervjua chefer för icke-statliga organisationer. Det handlade om att styrka hans slutsatser om att de globala institutionernas misslyckande bottnar i att spelreglerna är "högst odemokratiska".

Richard Dearlove, som varit chef för underrättelsetjänsten MI6, och underrättelseagenten Mark Allen är två av dem vid Monitor Group som varit involverade i arbetet.

I fyra år har Khaddafi, 37, forskat vid London Schoolf of Economics och i avhandlingen som är på 428 sidor efterfrågar han att lokalbefolkning och företag får större inflytande i bilaterala förhandlingar, skriver Daily Telegraph.

Han ses som en möjlig efterträdare till sin pappa som har varit Libyens diktator i 40 år. I avhandlingen är han väldigt kritisk till att olika diktaturer inte är tillräckligt engagerade i globala frågor och förhandlingar.

–Medborgare i odemokratiska stater betonar att de inte är representerade av mellanstatliga organisationer. Och även om deras regeringar är representerade i viss utsträckning är de auktoritära, missbrukar sin makt och går emot sitt folks verkliga intressen.

– Vissa betonar också att även demokratiska stater inte tillräckligt rådfrågar de egna medborgarna om deras uppfattningar inför internationella förhandlingar, skriver Khaddafi, enligt Daily Telegraph.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela