Stockholm

En halv miljon mödrar dör

Mer än en halv miljon kvinnor dör varje år i samband med graviditet och förlossningar. (TT)


Läs mer

Mer än en halv miljon kvinnor dör varje år i samband med graviditet och förlossningar, konstaterar FN:s barnfond Unicef i en ny rapport. Mer än 99 procent av all mödradödlighet drabbar låginkomstländer och de flesta olycksfall skulle kunna undvikas.

Med hänsyn tagen till kvinnors livslängd är risken att dö av graviditets- och förlossningskomplikationer en på sju i Niger i Västafrika och en på 20 i Afrika söder om Sahara.

– I Sverige är motsvarande risk mindre än en på 10 000, säger Lars-Åke Persson, som är professor i internationell barnhälsa vid Uppsala universitet.

De flesta av offren förblöder. Men dödsfallen är enligt Unicef toppen av ett isberg. Tio miljoner kvinnor beräknas bli skadade, infekterade, sjuka eller handikappade för livet.

Unicefs chef Ann Veneman skriver i en rapport att läget måste förbättras snabbare.

– Läget förbättras men inte alls i den takt som krävs för att uppnå FN:s millenniemål att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar mellan 1990 och 2015, konstaterar Unicef. För att nå FN:s mål måste mödrahälsovården och barnhälsovården förbättras parallellt.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.