Bevisat att mobilanvändande ger cancer

- 25/10/2009, 14:14 -

Den omfattande Interphonestudien visar skrämmande resultat.

Nya forskarrön visar att långvarigt användande av mobiltelefoner ökar risken för att drabbas av hjärntumörer senare i livet. Tidigare har liknande hypoteser avfärdats, men kopplingen har gjorts i en tio år lång studie som kostat över 200 miljoner kronor.

Världshälsoorganisationen väntas inom kort presentera de oroväckande resultaten i Interphoneustudien om att användande av mobiltelefoner kan kopplas till cancer. I samband med detta kommer rekommendationer att utfärdas, skriver Daily Telegraph.

I Frankrike har myndigheter redan börjat stärka varningar om mobilanvändande, och amerikanska politiker driver på för att riskerna ska utvärderas ytterligare.

I studien har forskarna undersökt om exponeringen för strålning från mobiltelefoner under en period av tio år eller mer kan kopplas till tre hjärntumörer, och en tumör i spottkörteln. Och forskarna har hittat ett samband mellan långvarigt användande och risk för att drabbas av tumörer.

– I avsaknad av slutgiltiga resultat och mot bakgrund av ett antal studier, som dock är begränsade, ser vi effekter av den radiofrekventa strålningen, säger läkaren Elisabeth Cardis, som varit ansvarig för studien, till Daily Telegraph.

– Jag håller därför helt med om att man bör begränsa barns användning av mobiltelefoner, även om jag inte skulle vilja gå så långt som att förbjuda dem helt. De kan vara viktigt hjälpmedel, och inte bara i nödsituationer utan också för att underlätta kontakt mellan barn och deras föräldrar, säger Cardis.

Studien gjordes i 13 länder. 12 800 personer, som haft och inte haft tumörer, intervjuades och deras hälsa och mobilanvändande jämfördes.

Skrivet av: