Onsdag 6 Jul
Stockholm

Kommunistorgan kritiskt mot planekonomi

Granma är den kubanska kommunistregimens tidning -som av vanliga kubaner uppfattas som ett trist propagandaverktyg. Men på sistone har spaleterna fyllts av kritik mot den innefektiva ekonomin.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

HAVANA. De flesta kubaner finner det sällan mödan värt att bläddra igenom kommunistpartiets husorgan Granma - döpt efter den båt som Fidel Castro, hans bror Raul Castro och revolutionslegendaren Che Guevara landsteg med på Kuba inför revolutionen 1956.

Men under de senaste månaderna har Granma publicerat en förvånansvärd kraftfull serie brev till ledarsidan - som alla handlar om hur den socialistiska ekonomin havererat.

Kritiken riktar sig mot övercentraliseringen, ineffektiviteten och korruptionen, skriver Miami Herald.

"Låt oss alla... trycka på för nya mekanismer, strukturer eller vad man än vill kalla dem. Men låt oss göra det utan fördröjningar för i morgon, i morgon skulle det kunna vara för sent", skrev till exempel J. Rodriguez Perez.

Men i ett annat brev varnar J.L. Marichal Castillo för att ett skifte mot kapitalism "utan tvekan skulle medföra en ny revolution... men den här gången skulle det inte kräva 20 000 människoliv, utan hundratusentals."

Raul Castro slog upp fönstret som möjliggör kritik när han uppmanade folk att ta debatten om den kubanska ekonomins tillkortakommanden - 95 procent av den kontrolleras av regeringen - efter att han i praktiken efterträtt sin sjuke bror, Fidel år 2006.

Hittills har akademiker, artister och andra deltagit i debatten i texter som krävt en "demokratisering av socialismen" och ett slut på "neostalinismen".

Men kritiken har än så länge bara kunnat framföras i minde obskyra facktidskrifter eller på nätet dit få haft tillträde.

Granma, däremot, är Kubas största tidning med en upplaga på cirka 400 000 exemplar. Och kritiken som nu kan yppas på ledarplats i Granma har fått stort genomslag.

Det talas allt mer om privatisering där Kubas små restauranger och affärsrörelser som under de senaste åren fått mer frihet ses som föregångsexempel.

"Konkurrens och privatisering, som så många kritiserar och är rädda inför, är en motor för högkvalitativa tjänster", skriver till exempel J.R. Cepero Donates, enligt Miami Herald.

"Om mina tjänster inte är bra får jag helt enkelt inga kunder. Jag säljer inte och därför tjänar jag inte den nödvändiga inkomsten för att få min affärsrörelse att gå med vinst."

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.