Fredag 18 Jun
Stockholm

Eta deklarerar vapenvila

Fattar historiskt beslut att inleda en demokratisk process.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

BASKIEN. Den baskiska separatiströrelsen Eta utlyser vapenvila och säger att de inte kommer att "utföra några aktioner med vapen". Om det handlar om en permanent eller tillfällig vapenvila från den terrorstämplade spanska gruppen är dock oklart.

Det är i en video, som BBC fått ta del av, som Eta säger att de för flera månader sedan fattade det historiska beslutet att sätta igång en demokratiskt process. Två gånger tidigare har Eta utlyst vapenvila men båda gångerna har de själva avbrutit den. Under de senaste 40 åren har 820 människor dödats av Eta.

Den spanska regeringen har inte ännu kommenterat Etas nya hållning.

Kommentera
Kopiera länk
Dela