Fredag 24 Sep
Stockholm

Fler djurarter går mot utrotning

En studie om den globala uppvärmningen har visat på att allt fler djur- och växtarter hotas av utrotning. Ansträngningarna som krävs för att bevara dem är stora.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Allt fler djur- och växtarter hotas att bli utrotade, enligt en ny studie om den globala uppvärmningen.

Groddjuren är de som är mest hotade av djurarterna.

De största förlusterna fann man i sydostasien där det har försvunnit bra livsmiljöer för djuren i och med att skogar har huggits ner.

FN har nu ett möte i Japan om biologisk mångfald där man talar om hur man ska kunna skapa bättre skydd för de naturliga miljöerna.

På grund av de stora riskerna om att fler djur kommer utrotas så är även ansträningnarna för att bevara djuren större.

Målet är att år 2020 ha stoppat förlusterna av djur- och växtarter helt. Flera länder är eniga om detta och inte många har sagt ifrån.

Enligt BBC har Dr Simon Stuart, som är med i ett IUCN-team som hjälper världen att hitta lösningar på miljö- och utvecklingsproblem, sagt att regeringarna vill se statistik på förbättringar, speciellt på de arter som är mest utsatta.

Kommentera
Kopiera länk
Dela