Avgör om en man är homosexuell – med hjälp av ansiktsformen

- 12/11/2013, 07:12 -
Ny studie visar att det finns skillnader mellan homosexuella- och heterosexuella män.
1 av 5

Ny studie visar att det finns skillnader mellan homosexuella- och heterosexuella män.

TT Bild

Skillnaderna märks främst i ansiktet.
2 av 5

Skillnaderna märks främst i ansiktet.

Ap

Gaymän har mer rundade men massiva käkar.
3 av 5

Gaymän har mer rundade men massiva käkar.

Ap

Och mindre och kortare näsor.
4 av 5

Och mindre och kortare näsor.

AP

Det behöver göras dock mer undersökningar för att visa att studien är tillförlitlig.
5 av 5

Det behöver göras dock mer undersökningar för att visa att studien är tillförlitlig.

TT NYHETSBYRÅN

Forskare vid universitetet i Prag har analyserat ansiktsskillnader mellan homo- och heterosexuella män och funnit "betydande" skillnader mellan ansiktsformerna.

TJECKIEN. Studien visade att homosexuella män bedömdes som mer stereotypt "maskulina" än heterosexuella män – vilket undergräver de stereotypa föreställningar vi har av homosexuella män som mer feminina, skriver Independent.

Forskarna studerade först morfologiska skillnader och sedan om en persons sexuella läggning kunde avgöras enbart baserat på ansiktsdragen.

I studien deltog sammanlagt 73 homosexuella- och 73 heterosexuella tjeckiska män. 80 bilder togs av männen och över 11 000 koordinater fastställdes för att kunna jämföra ansiktena.

Både manliga och kvinnliga drag

Homosexuella män hade relativt bredare och kortare ansikten, mindre och kortare näsor och ganska massiva och mer rundade käkar vilket tydde på att de hade både maskulina och feminina drag.

Därefter fick sammanlagt 80 elever ranka de tjeckiska männens grad av maskulinitet och femininitet. De homosexuella männen ansågs mer maskulina och eleverna hade svårigheter med att identifiera männens sexuella läggning genom att enbart titta på deras ansikten.

Testa på olika etniciteter

Men för att studien ska anses vara tillförlitlig betonar forskarna dock att man skulle behöva testa studien på flera olika etniciteter och ha ett större urval, skriver Independent.

Forskarna drar dock slutsatsen:

– Våra resultat visar att skillnaderna mellan homosexuella- och heterosexuella mäns ansikten inte avspeglar graden av kvinnlighet och den stereotypa bilden vi har av homosexuella män som feminina kan förbrylla en när man bedömer mannens sexuella läggning.