Irak röstar om utländsk trupp

- 22/12/2008, 14:03 -

Parlamentet ska ta ställning till om utländsk trupp ska stanna i landet.

I dag röstar det irakiska parlamentet om huruvida de utländska trupperna i landet, utöver de amerikanska, ska stanna i landet även efter årsskiftet då FN-mandatet löper ut.

USA, som står för 95 procent av de utländska trupperna i Irak har redan slutit ett avtal med Irak som tillåter de amerikanska trupperna att stanna i landet till 2011.

Frågan som ska avgöras i dag är om också de övriga utländska trupperna ska stanna i landet. Det rör sig främst om brittiska och australiska trupper men även Rumänien, El Salvador och Estland har trupp i Irak.

Om Iraks parlament röstar för lagförslaget innebär det att premiärminister Nuri al-Malikis regering får mandat att teckna separata avtal med vart och ett av de länder som vill ha kvar sina trupper på irakisk mark.

Storbritannien har redan uppgett att landet planerar att ha hem sina drygt 4 000 man. Redan i slutet av maj inleds processen och i slutet av juli hoppas premiärminister Gordon Brown bara ha kvar ett par hundra man.

Över 30 andra länder har haft soldater i Irak som ett stöd till den amerikanska invasionen. Dessa har dock alla redan lämnat Irak eller kommer att lämna landet innan årets slut.

Skrivet av: