Kvinnlig konstnär filmade sig själv när främling "våldtog" henne

- 21/05/2016, 17:47
Konstnären Sophia Hewson filmade sig själv när hon hade sex för att visa hur våldtäkt uppfattas.
1 av 3

Konstnären Sophia Hewson filmade sig själv när hon hade sex för att visa hur våldtäkt uppfattas.

Sophia Hewson

Konstnären vill visa på hur våldtäkt och mäns mäns hänger samman.
2 av 3

Konstnären vill visa på hur våldtäkt och mäns mäns hänger samman.

SVENSKA DAGBLADET

Våldtäkt kan ta sig många olika uttryck, och Hewson skriver själv att det är mycket mer än "oönskat sex".
3 av 3

Våldtäkt kan ta sig många olika uttryck, och Hewson skriver själv att det är mycket mer än "oönskat sex".

SCANPIX NORWAY

För att visa hur våldtäkt och mäns makt hänger samman har konstnären Sophie Hewson skapat en video där hon har sex med en okänd man.

Konstnären Sophia Hewson från Australien vill utmana hur människor uppfattar våldtäkt och våldtäktsöverlevare. Det har hon gjort genom att spela in en video på sig själv där hon har sex med en främling.

Independent skriver om projektet som är en 3 minuter lång film och heter Untitled (“are you ok bob?”). Konstnärens förhoppning är det ska uppmuntra till debatt om den patriarkala karaktären av sexuellt våld.

Hewson bjöd hem en främmande mannen för att kunna skapa konstverket. I konstverket kallas han för Bob och det enda som syns av honom är hans händer, fokus ligger i stället på konstnärens ansikte.

I en text om projektet skriver hon att hon vill visa att våldtäkt är "mer än en oönskad sexakt, det är grunden till patriarkatets hela existens, och är därmed slagfältet för att förgöra manlig makt".

Fakta från Brå:

År 2015 anmäldes 18 100 sexualbrott i Sverige, i 97 procent av fallen var den misstänkta gärningsmannen en man.