Onsdag 30 Nov
Stockholm

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen (SÄPO) kallades fram till 1989 Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning (RPS/Säk) och är en säkerhetstjänst i Sverige med polisiära uppgifter. De är en av Sveriges två operativa polismyndigheter varav den andra är polismyndigheten.  


31 augusti 1914 var första gången i Sveriges moderna historia som en speciell polisstyrka inleddes med uppdrag att förhindra brott mot landets säkerhet. Den nya styrkan tillhörde Generalstaben och fick namnet Generalstabens första byrå (polisbyrån). Till byrån kommenderades polismän från Stockholm samt militärpersonal. 


Säkerhetspolisen har i uppgift att:


Jobba med kontraterrorism vilket innebär att hindra att landet utsätts för flyktingspionage, viss övervakning och attentat mot Sveriges politiker. 


De jobbar även med kontraterrorism som innebär att förebygga terrorism som riktas mot Sverige, terroristhandlingar i andra länder och förekomsten av internationella terroristnätverk föreningar i Sverige. 


Säpo jobbar med författningsskydd som riktas mot funktioner och system som anses särskilt skyddsvärda i den demokrati. Dit räknas den politiska beslutsprocessen, fri media och verkställandet av politiska beslut. 


Även säkerhetsskydd och personskydd är ett stort arbetsområde, de avser skydd mot spioneri eller liknade som kan hota landets säkerhet samt personskydd av viktiga personer som exempelvis statsministern.


Säpo leds av en ledning som består av en säkerhetspolischef och en generaldirektör, de finns även ställföreträdare, cheftjänstemän och en chefssekreterare.


Källa: Wikipedia


SÄPO
Säkerhetspolisen. Bildkälla: Tomas Oneborg
Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.