Lördag 24 Jul
Stockholm

Fjärtar fungerar lika bra som Viagra enligt forskare

Forskare har upptäckt att svavelväte i små doser kan påverka erektionen av penis hos människor. Svavelväte skapas när ägg ruttnar – och det stinker ordentligt. Svavelväte i små mängder finns också i vår egna gas.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Forskare på Universitet i Naples i Italien upptäckte under studier på män som genomkick könsoperationer att svavelväte hade ett samband med den mänskliga erektionen. En effekt som tydligen ska överträffa Viagra som i dagsläget bara fungerar på två tredjedelar av alla män.

- Vi upptäckte att svavelväte hade ett samband med den mänskliga erektionen av penis.

Sa Professor Giuseppe Cirino, projektledande för forskningen.

Forskarna avser nu använda sin upptäckt för att skapa ny medicinering för att behandla mäns erektionsproblem.

- Det borde vara möjligt att utveckla ett preparat som antingen innehåller svavelväte eller som kan kontrollera produktionen av det.

Om en kontroll av produktion har med mannen i frågas tarmfunktion att göra sägs dock inte, men om man ska tro på forskarnas upptäckt borde det innebära att det är ungefär lika effektivt att fjärta sin manliga partner i ansiktet som att han skulle ta Viagra – Men väldigt mycket billigare.

Om det känns pinsamt är det bara att knäcka ett vällagrat ägg. Det kan inte skada att prova.

Kommentera
Kopiera länk
Dela