Nej till längre proffsmatcher

- 09/01/2009, 11:39 -

Matcherna får i nuvarande och fortsatt form vara i tolv minuter, 4 x 3 minuter.

Kampsportsdelegationen säger nej till Proffsboxningskommissionens önskan om att tillåta längre matcher i proffsboxningen i Sverige. Matcherna får i nuvarande och fortsatt form vara i tolv minuter, 4 x 3 minuter.

"Det har inte framkommit några skäl som talar för att det för närvarande är förenat med kraven på en godtagbar säkerhet att godkänna längre matchtider", skriver Kampsportdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro i sitt beslut.

Svenska boxningsförbundets proffsboxningskommission ansökte om längre matchtider med motiveringen att det i dag är svårt att bedriva proffsboxning fullt ut med nuvarande regler. För att få toppmatcher krävs ofta matcher på sex eller fler ronder, något som inte är möjligt med dagens tillstånd.

Kampsportdelegationen skriver också i beslutet att "långa matcher kan innebära att deltagarna hinner träffas av många slag. Vidare kan långa matcher medföra att deltagarnas nackmuskler tröttas ut, vilket kan leda till att förmågan att stå emot slag blir sämre med ökad risk för skador som följd".

Skrivet av: