Onsdag 27 Okt
Stockholm

Efter planinvasionen - nu rustar Malmö mot huliganer

Malmö FF rustar upp.
Malmö FF rustar upp. Foto: Andreas Hillergren / SCANPIX /

Efter händelserna i Skånederbyt reagerar nu Malmö FF.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

MALMÖ. Malmö FF slår ett hårt slag för säkerheten. Efter Skånederbyt mot Helsingborg har nu föreningen fattat beslut om att säkerheten på och runtom arenan måste höjas.

Bland punkterna kan man läsa att klubben nu ska avvisa personer som är drogpåverkade och alldeles för berusade.

Här är de tio punkterna som klubben nu förändrar:

1. Det övergripande operativa ansvaret för säkerhetsarbetet runt matcherna kommer att övertas av ett säkerhetsföretag med lång erfarenhet av publika evenemang och polisiär verksamhet.

2. Förstärkt visitation med mer personal och mer noggrann kontroll. Drogpåverkade och kraftigt berusade gäster kommer att avvisas.

3. Endast ackrediterade personer äger tillträde till området mellan läktare och plan. Den som utan ackreditering lämnar läktaren och befinner sig i detta område kommer att identifieras och avvisas.

4. Fler synliga vakter, såväl över hela Stadionområdet som i området mellan läktare och plan.

5. Nät som skyddar mot inkastade föremål sätts upp framför ståplatssektionerna på norra och södra läktaren. Det är även fortsättningsvis förbjudet att kasta föremål mot planen.

6. Utökad kameraövervakning. I enlighet med vårt tillstånd kommer vi att förstärka resurserna såväl vad det gäller kamerasystem som handhavandepersonal.

7. Precis som tidigare ska banderoller och flaggor som tas in på matcherna vara godkända av MFF.

8. Förbud mot maskering. Vi kommer inte att tillåta att man maskerar sig för att kunna undvika identifiering om man begår brott.

9. Icke uniformerad personal med vaktbefogenhet kommer att placeras ut på läktarna. Denna personal har bl a som uppgift att identifiera dem som bryter mot reglerna så att de kan förhindras att besöka matcherna.

10.MFF kommer att ansöka om dispens för att upprätta ett register för att förhindra att de personer som bryter mot lagar och regler släpps in på stadion.

Kommentera
Kopiera länk
Dela