Stockholm

Terrorism – Läs våra nyheter om terrordåd – Nyheter24

Terrorism betyder på latin "rädsla" eller "fruktan" och i modern tid avser begreppet ett systematiskt användande av våld för att med hjälp av rädsla tvinga fram politiska förändringar. 

Enligt svensk lag är ett terroristbrott en gärning som kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation på ett allvarligt plan med avsikten att injaga allvarlig fruktan hos befolkningen eller en specifik befolkningsgrupp. 

Det görs kontinuerliga bedömningar av terrorhotnivån i Sverige av Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). De analyserar även risken för att terrorism ska drabba svenska intressen utomlands. 

Sedan 2010 har hotnivån gällande terrorism bedömts ligga på nivå tre av fem, vilket innebär att NCT bedömer att ett attentat kan ske.

Flera terrorattentat har drabbat Sverige och det finns en risk att det kommer hända igen, sannolikheten för att just du ska drabbas är dock låg. Oavsett kan konsekvenserna efter terrorism vara mycket allvarliga.

Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.