Granskningsnämnden för radio och tv fäller P1s intervju med Isabella Löwengrip

Uppdatering:
Så här svarade Isabellas lillasyster på frågan om hon ville lämna en kommentar om beslutet:

Isabella Löwengrips mamma har även delat Svds artikel som Granskningsnämndens beslut på Facebook, så hon verkar också nöjd.

…………………………………………………………………………………………………………

Martin Wicklins Söndagsintervju i P1 med Isabella Löwengrip är nominerad till Guldörat, och alldeles nyss publicerade Granskningsnämnden för Radio och TV att de fäller programmet för innehållet, efter att Isabella Löwengrips mamma anmält programmet och Isabellas alla olika utsagor som hon kommer med i det. 
I hennes anmälan kunde man bland annat läsa att Isabellas mamma ansåg att delar av programmet var ett intrång samt djupt kränkande och misskrediterande för deras familj.
Vidare skriver hon att Isabella har en egen agenda och kritiserar att Isabellas ord får höras oemotsagd, och detta på skattefinansierad kanal som säger sig vara opartisk och oberoende av privata särintressen.

Prisutdelningen för Guldörat är om några ynka dagar och jag ska kontakta dem för att se hur de ställer sig Granskningsnämndens fällande beslut. 


Här är delar av beslutet:

  

283 kommentarer

Kommentarerna är omodererade så du står själv för vad du skriver så håll dig på mattan!

  En riktig Fantomensmocka!

   Nja. Ett intressant men också mycket märkligt beslut av granskningsnämnden. Vad ger det här för effekter för alla personliga/självupplevda berättelser i radio och tv om familjedraman, mobbing man varit med om, metoo frågor osv. Det handlar ju nästan alltid om självupplevda saker, det blir svårt vara personlig om allt man säger måste bemötas.

    Men detta beslut gäller public service, de har andra krav på opartiskhet än kommersiella medier. T ex säger de i princip alltid ”men xx är inte här och kan bemöta” etc. Det gjordes inte i denna intervju så beslutet var korrekt, anser jag. Att IL:s mamma anmälde är inte grundskälet.

     Ja, med radio och TV menade jag SVT & SR. Det blir oerhört knepigt göra format som ”stjärnorna på slottet”, ”sommarprat” eller josefindokumentären med det här beslutet. Så jag tror det kommer att debatteras ganska mycket helt oavsett just IL (det är prejudikatet som är intressant tycker jag, inte hon personligen).

      Det är inget prejudikat, granskningsnämnden är ingen juridisk instans, lyckligtvis. En svaghet är att de fäller enstaka program, svårt att vara vägledande dessutom. Och ingen påföljd efter fällande. Nu fäller de bara 4% per år, friar 38% och tar inte ens upp nära hälften av anmälningarna (2015) (ps, my bad, de granskar även tv4 m fl kommersiella men då gäller ju inte reglerna re public service, såklart)

       Nej men de sätter ju helt klart policy för pressetik. Så självklart har de prejudicerande funktion utan att vara rättslig instans.

        Jag tror faktiskt inte de har någon prejudicerande funktion alls. En fällning i granskningsnämnden är något av ett slag i luften eftersom det inte finns någon påföljd. Hade Wicklin bara sagt ”men nu är inte dina föräldrar här och kan bemöta” så hade programmet inte blivit fällt, tror jag.
        Denna fällning är mer intressant ur synvinkeln att det mesta blir klabbsörja runt IL nu.

         Jodå det är faktiskt prejudicerande 🙂 Granskningsnämndens beslut räknas faktiskt till myndighets vägledande utslag i rättspraxis.

          Oj, ser nu att beslutet inte gäller opartiskhet, där friar man, utan ”intrång i privatlivet”. Så prejudicerande kan det alltså inte bli.
          Men du kan ha rätt när det gäller andra beslut som rör opartiskhet. Min poäng var närmast att det inte är nån påföljd (förutom kommersiella kanaler som kan få böta om beslutet gäller ekonomi)
          Struntsamma, intervjun var lam, Wicklin lät sig flirtas med, gällde även hans intervju med CW, tycker jag. Boys will be etc

           Då är det vägledande vg just intrång i privatlivet och vad som ”inte” är partiskhet 🙂 jag försöker alltså inte blåsa dig utan det är sant- du kan läsa mer om praxis på t ex lagrummet.

          Du har fel som vanligt, Trh.

           Kom med sakliga motargument då.

          Det som händer är att SR måste läsa upp domen i sändning och att intervjun med IL möjligtvis klipps om men det är inte säkert. Men rättspraxis my ass. Andra uppmärksammade dokumentärer som också dömts för bristande respekt mot privatliv men friats på alla andra punkter är SVT:s dokumentär om Josefin Nilsson eftersom det var buslätt att identifiera skådespelaren, SR:s dokumentär Hästgården om ridläraren som våldtog sina elever pga buslätt att identifiera ridläraren och Metoo och Fredrik Virtanen pga intrång i CW:s privatliv. Alla tre programmen sändes före intervjun med IL gjorde så om nu en dom en granskningsnämnden har sån rättsledande praxis som du tror skulle aldrig intervjun med IL sänts.

           Du får läsa på om vad rättspraxis betyder och när det blir aktuellt…

          Det är enbart domar som prövats i HD som blir prejudicerande. Granskningsnämnden är en myndighet vars uppdrag beskrivs i Förordning (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV. Det flesta utslag går inte att överklaga. Nämnden är inte heller en domstol vilket framgår av namnet, nämnd. Däremot kan nämndes utslag åberopas i ett rättsärende. Ex om ILs familj väljer att väcka åtal avseende förtal kan de åberopa utslaget som ett intrång i deras privatliv.

           Vi som arbetar med myndighetsutövning utgår även från domar i kammarrättena när vi fattar våra beslut. Jag kan absolut tänka mig att beslut i granskningsnämnden är vägledande för pressetiken och hur program utformas. Man vill och ska ju inte göra om samma misstag flera gånger.

           Ett HD avgörande om pressetik väger givetvis tyngre än granskningsnämndens beslut. Men fortfarande används de som underlag både av TR, HovR & HD.

           Och HFD

           Prejudicerande, nej inte i strikt mening som du avser. Däremot går det inte att utesluta att de används som rättskälla och därigenom får prejudicerande effekt. Dessutom kan de ju också få en faktisk påverkan på vad som sänds i radio och tv och hur. Därigenom kan man ju säga att det har en normativ effekt.

         Även domstolar använder sig av granskningsnämndens beslut vid behov.

     Svar i modd tillsvidare men syftade just på SR & SVT.

      Patriarkatet, the empire stikes back!

     Konsekvensen av en lång rad vanemässiga lögner blir alltid att andra drabbas. IL har fått hålla på en lång tid och sannolikt är det också de närstående som drabbas värst. Isabellas familj verkar inte ha haft det lätt med den bild som hon målar ut. Det är konstigt att IL fått hålla på så länge med att sprida sin bild vilken har liten eller inget stöd i verkligheten.

     Det verkar bara finnas besatta och sjuka personer som stödjer ILs bild i det stora hela.

      Men beslutet angår ju inte IL utan har betydelse för vad en journalist måste göra ”mer” för att få publicera en intervju där personen pratar om sin uppväxt.

       Du har självklart rätt i det du skriver
       Samtidigt så hade fällandet troligen inte skett om IL haft en beskrivning som andra i familjen kunde känna igen sig uti. Dvs en verifierbar verklighet.

        Fattar vad du menar men en ”verifierbar” verklighet finns ju sällan i mänskliga relationer om det inte handlar om brott. Säg att jag intervjuar ”Olle” som berättar om den oerhört svåra mobbing han utsattes för av tre pers på högstadiet. Problemet är att ”Olle” kommer från en liten by och alla vet han pratar om ”Gösta”, ”Sture” & ”Hassan.” Alla blir oerhört kränkta. Gösta vill påpeka Olle dränkt hans hund, Sture tycker Gösta var pådrivande och Hassan menar han inte mobbat alls utan bara tittat på. Det blir ju skitsvårt intervjua nån om nåt om precis alla måste komma till tals.

         Jag menar att när det finns en person som ständigt går utanför den allmänt verifierbara verkligheten så uppstår urtypen av verklighetsbeskrivning som andra inte känner igen sig i och därmed kan uppleva sig kränkta utav.

         Det finns hög anledning att tro att detta i betydligt högre grad drabbar mytomaner eller personer med psykotiska sjukdomar

         När det finns ett behov av att höra andra sidan av en sak så beror det naturligtvis på att den ena lämnat anmärkningsvärda efter omständigheterna uppgifter. Tex vi åt fläskkotletter tillsammans innan vi gick in i moskén.

         Mytomaner hamnar säkert i denna konfliktsituationer betydligt mycket oftare än andra. Där ord står mot ord och behovet av att höra den andra sidan också är högre. Vilket i slutändan leder till en högre grad anmälningar och fällningar vid tex ett radio/ tv program.

         Då kanske det är så att det är bäst att låta bli. När det gäller personliga relationer är det sällan ens fel att två träter.

       Ja . Bella insunierar ju bådd missbruk och misshandel. Hade han pressat lite så hade nog Bella backat. Och från alla sidor, imebr det att även Bella var våldsam och i så fall mot vem? Hon häver ur sig halsanningar hela tiden som journalisterna inte synar. Dessutom, Bella har sina beundrare. Att säga sådana här saker utsätter hennes familj för risker.

      Du missar ju helheten. Handlar inte om Bella. Om Tessan, 34, ska berätta om sin våldtäkt. Ska gm vara med i programmet då också för att hon ska få berätta sin upplevelse?

       Nej inte om man pekar ut gm. Finns massor av exempel där kvinnor berättat om övergrepp utan att berätta vem gm är och ingen anmälan till GN.

        Det blir ju samma sak som här om personen går att identifiera vilket den nästan alltid gör, särskilt nu idag med bloggbevakning, Flashback osv. IL har ju inte pekat ut sin mamma heller men folk förstår det handlar om hennes familj.

         Inte?
         Jag citerar från intervjun:

         –Det finns inga som, varken mamma eller pappa tog emot mig när jag, de fanns inte där och stod inte bakom, eller runt mig eller, de hade mycket med sina egna problem. Det var ju problem med alkohol när jag växte upp och det var problem med, med olika typer av liksom misshandel, både fysiskt och psykiskt. (Intervjuare) –Av dig? (Isabella) –Jag har inte… (Intervjuare) –Eller mellan… (Isabella) –Mellan, mellan alla egentligen och det är, de, det skapar trauman som barn när man växer upp, och även i vuxen ålder.

         Jag skulle säga att det pekar ut både mamman och pappan, och så vitt jag vet så Isabella bara en av varje sort.

          Missade den men resonemanget funkar även om hon inte nämnt ”mamma” & ”pappa” & bara pratat om att ingen fanns där för henne som barn. Man inser ju ändå det rör sig om dem.

           Man undrar ju lite vem Bella finns till för. Inte systern. Inte barnen när de var små och inte sina vänner. Barnen bor med nya personer på halvårsbasis. Hur ska de relatera till alla människor som kommer och går i deras liv? Paul syns inte längre i Isabellas kanaler. Från att spexa runt, till att motvilligt filmas, till att inte synas alls. Frågan är ju varför? Jag upplever Bella som synerligen olojal mot alla runt om kring sig men kräver väldigt mycket av sin omgivning.

           Men hon vill inte finnas till för någon… Hon känner ju att ingen fanns där för henne. Och nu vill inte hon göra det för andra…

          Undrar hur hon tänker? Det är bara tio år kvar innan de är flygfärdiga och kan säga vad dom vill! Hon skyddar dom inte från media, tar ingen hänsyn alls till sina anhöriga och nu ska hon berätta sin historia som ältas dagligen!

    Ja vad är personliga/självupplevda berättelser och rena illvilliga fantasier? Har själv en syster som spridit dynga om en egen fabulerad barndom som jag kan svära i kyrkan på att hon aldrig har upplevt. Tack och lov så är hon ingen penningkåt ”flunsa” . Stort grattis till Bellas föräldrar för domen.

     Det kan man ju strängt taget aldrig veta.

      Nja. Vissa saker i ett påstående kan man ju faktiskt veta att de inte ägt rum. tex ett påstående om att en person dödar en person som faktiskt lever etc.

       Haha sant! Men i de flesta andra fall som borde vara majoriteten.

      haha kan man inte?

       Beror väl på vad hon säger. Men nej, man kan aldrig veta säkert. Jag var med om saker hemma som mina bröder inte har en aning om.

     Jag känner igen mig, fast i mitt fall gäller det en bror. Tanken på att om han skulle ”tala ut” i media gör mig skräckslagen. Han är väldigt sjuk, men det vet ju bara hans närmaste och psykiatrin.

     Exakt! Har också en släkting vars upplevelser är rena skvaller och påhitt för att svartmåla oss alla… På det sättet blev hon van att få massor av uppmärksamhet.

    Problemet är att de inte hörde av sig öht till hennes familj utan lät henne säga saker utan att de också fick berätta sin sida (eller välja att inte ge kommentarer). Det här är public service där opartiskhet är superviktig så det var rätt av dem att fälla intervjun för partiskhet.

     Den blev ju dock inte fälld för partiskhet… Läs texten?

     Den blev ju inte fälld för det? Hereegud ni 11 som gillat, läs inlägget.

    Anonym 09:08 – Håller inte alls med dig om att det är ett intressant och märkligt beslut, tycker snarare tvärtom, det var på tiden att grunden inom journalistik, dvs saklighet, allmän intresse och källkritik hamnar i fokus. Vill man göra ett reportage om barn som far illa, intervjua Bris, socialtjänsten, BRÅ mfl. Intervjuar man ett offer, gör research och prata med dem som blir utpekade som förövare.
    I många grupper ses källor som FB sidor, Twitter och IG som fakta. När då en public service kanal som P1 säger att det är så att Bella blev utsatt för både fysisk och psykisk misshandel av bägge föräldrar ja då måste det vara sant.
    Jag säger inte att hennes upplevelse är falsk, det är hennes upplevelse, problemet är att orsaken behöver inte var den som Bella anger.

   Med all rätt dessutom!

   Ja, vad ska man säga om en människa med narcissistiska drag. Farlig för såväl sig själv som andra. Och jag tror vi får se alltmer och alltfler människor med dessa drag så länge vi lever det individualistiska och egocentriska livet. Trump, Putin, Jinping, Jong-un…man skulle kunna tro att de är stöpta ur samma form…ledarna som styr vår värld. 😳

   Fick en bättre förståelse om narcissism efter att ha lyssnat på psykologen och författaren Stenbäcker. Här är lite från från podden:

   Avundsjuka mot andra som har genuina relationer. Man vill förstöra för den andra på något sett. Det lilla barnet har en sårbarhet för kränkning. Skyddar sig själv genom inkapsling. Eller så har barnet blivit placerat på en piedestal. Känner sig ensam. Har inte förmåga till nära relationer. Tomheten vill hela tiden ha påfyllning. Gör allt för att hålla sig kvar på toppen. Hyperkänslig när det gäller kritik men helt okänslig när det gäller andra. Blandar sina pengar med företagets pengar. Sänker andra, tar åt sig äran själv.

   Går inte att bota. Kan mildras med åldern. Kunskap i kombination med makt är A och O i alla lägen. Det fodras makt för att sätta gränser. Men när gränsen är satt…. manipuleras en ny partner.

   https://poddtoppen.se/podcast/936408776/lara-fran-larda-en-fackbok-och-en-forfattare/195-om-narcissism-med-ralph-stenbacker

    Tack för tips!
    Ja, all självcentrering samt vårt premierande och acceptans av narcissistiska beteende är en grogrund för att sådan som Trump överhuvudtaget kan komma någonstans i livet. T.om. bli president.

    Att en bloggare här i Sverige på riktigt kan gå runt och säga att hon ska bli världens mäktigaste och folk i princip låter det hållas, knappt reagerar eller ifrågaställer… anmärkningsvärt

  Även detta kommer rinna av Bella som vatten på en gås.

   Undrar det. Trycket ökar från alla möjliga håll, och varken pengarna eller bubblorna från Paul-Robert räcker inte hur länge som helst.

    Nja, nya bubblor kommer nog att bildas. Detta när IL väljer att ”förklara” varför hon är som hon är. Troligen kommer ”den mörka kappsäcken” att berätta något om tidigare övergrepp vilka förklarar allt och samtidigt skänker IL en gosetrygg offerkofta. (vilken man måste vara kall och elak för att våga ifrågasätta)

    Finns det ett bättre sätt att återuppstå? Än att kasta någon annan under bussen om det är så man gjort under sin karriär i tiden?

   En giftig gås?

   men detta har ju inte med Bella att göra ens det gäller P1 inte bella!

  Ojjj hur ska Bellas riddare försvara detta nu. Haha.

   Det intressanta här är ju inte Isabella personligen utan effekterna för alla ”pratprogram” i TV & radio.

   Hjärntvätten hos vissa verkar permanent tyvärr! 🤷‍♀️

   Camilla har säkert påverkat Granskningsnämnden 😁

   Gäller ju inte ens Bella, inte hon som fälls är ju P1, radiokanalen!

  Vart har hon skrivit fel?

   VART skall du gå
   VAR har hon skrivit fel

   Nu när vi ändå håller på och korrekturläser.

   Jag hittade inget heller som stack i mina ögon i texten, så väntar med spänning på S som får redogöra.

    Shit… Jag skrev fel, det ska såklart stå ’Var har hon skrivit fel?’
    Tack för rättelsen. Jag skyller på att jag är morgontrött.

  Bella som inte ens drar sig för att slänga sin egen mamma under bussen!
  Vilken obehaglig person hon är.

   Kanske hennes mamma är oxå, det vet inte vi!

    Så obehaglig mamma Isabelle har, framförallt när Isabella åkte hem till sin mamma stup i kvarten när det krisade för att vila upp sig och få hjälp med barnen.

    Möjligt men frågan är varför allt behöver dras offentligt. Varför måste Bella tala illa om sina föräldrar i P1?

     Allt går ju att tolka hur man vill. Jämför med Pernilla som alltid stått upp för Biancas rätt att ha en upplevelse av sin uppväxt trots att Pernilla själv har en annan. Så tycker jag föräldrar ska agera.

      Men Pernilla är en offentlig person som är van vid media. Det är inte Bellas mamma. Och Bianca har inte pratat om fysisk och psykisk misshandel vilket är ett brott vilket Bella gör.

   [Borttagen kommentar]

    Du skämtar va? Eller så är du riktig jävla dum i huvudet?

     Alla har rätt till sin upplevelse av verkligheten. Så brukar jag tänka när jag kör mot rött.

      Ha, ha! Får jag låna den av dig?

     Ja 10:08 är riktigt dum i huvudet, obehaglig person som går lös bland oss vanliga, usch får sånna kalla kårar av denna person som maniskt och med sån besatthet försvarar IL oavsett vad det handlar om. Finns inte ett inlägg om IL utan att denna personen är här. Har man inte koll på va folk gör på gruppboenden?

      Fatta att människor har olika åsikter. Fatta att i Sverige är det tillåtet att uttala dem. Ska folk inte få säja vad de tycker för att granskningsnämnden har fällt två program?

       Fatta att personen som älskar att skriva s å h ä r är en sjuk människa därav säkert varför cam tagit bort dennes kommentar.

        Okej, jag fattar.

    Det är du som är konstig!

    Oh my god, har du legat under en sten för länge?

    Du är fasen inte sann. Inte ens när något finns svart på vitt till IL nackdel så tar du det till dig.
    Du kan inte vara på riktigt klok.

   Kasta under bussen hit och kasta under bussen dit. Vet folk alls vad det uttrycket betyder?

    Att det är stopp i SL-trafiken?

  Ett intressant inlägg med Isabella som entry point! Fortsätt så istället för de sura inläggen på rutin.

  IL skriver sin biografi nu. ska bli spännande att se hur hennes förlag ställer sig till detta. Bella kommer antagligen vilja säga samma saker om sin familj i boken men frågan är ju om förlaget kommer få henne att formulera sig på samma hårda sätt. Tror knappast de vill ha ett förtalsmål mot sig.

   Det fina för Bella är väl att det här inte ens behöver bli ett problem. Hon kan utan problem komma med en ny version av nästan vad som helst, när som helst, och tralla vidare som om trovärdigheten vore intakt. Vem vet, i boken kanske hon beskriver sin uppväxt som helt fantastisk med världens finaste familj och hon är så evigt tacksam? Eller flyttade hon hemifrån när hon var 5 för att fokusera på bolagen. Det kan gå hur som helst.

    Nej det har du rätt i.

  Förstår inte varför man inte har större respekt för sin egen mamma? Min mamma hade fan aldrig accepterat sån här behandling, från nåt av hennes barn, och hon skulle aldrig behandla oss på liknande sätt heller.

   Verkar ju inte som att IL’s mamma accepterar det heller med tanke på anmälan. Tyvärr finns det människor till allt. Finns många som inte behandlar sina föräldrar okej.

    Och många föräldrar som inte behandlar sina barn okej.

     Ja men inte i detta fall.

      Hur vet du det?

       För det är IL vi pratar om? När har nån typ av sanning kommit ur hennes mun? Gång på gång blir hon påkommen att ljuga, jag tror hon är fast i det och inte kan säga sanningen längre, lögnerna kommer av sig själv.

        Det behöver ju inte utesluta att en förälder inte behandlat henne okej.

        Fast oftast handlar ju den typen av personlighetsdrag om att man upplevt trauma i barndomen, det är ngn slags disassociation från verkligheten att börja ljuga. Det försvarar absolut inte ett beteende, eftersom det är allas ansvar att processa sitt barndomstrauma. Man behöver ju inte sitta och prata om det i intervjuer osv oemotsagd. Hon har ju en tendens att överdriva sanningen. Hon vill inte visa sina barns ansikten men kan sitta och prata om sin barndom och föräldrarna, det låter konstigt tycker jag. Hon kan prata om det hos sin psykolog istället, nu använder hon ju det till sin fördel för att skapa sympati så att rubrikerna handlar om hur synd det är om henne så att hon inte ska bli påkommen med sina lögner.

         Det behöver inte ha skett i barndomen då hon gick i förskola/grundskola, utan jag tycker att det verkar som om Isabella utvecklade psykopatiska/dissassociativa drag när hon började på gymnasiet, flyttade till stan, började blogga, valde själv att skapa identiteten Blondinbella som ett Sveriges svar på Paris Hilton. Hon utnyttjade människor och familj och hon har ju själv i flera år beskrivit sitt storhetsvansinne. Ska bli världens mäktigaste.

         Föräldrarna borde ha gett henne skärmförbud och flyttat ut på landet, då hade vi antagligen haft en annan Isabella idag!

          Taskigt att jämföra Paris Hilton med Blondinbella…

    IL:s mamma på svenska, inte IL’s mamma.

   Vi vet ingenting om deras relation.
   Men bra att programmet fälls av granskningsnämnden.

   Bara för att någon är ”ens egen mamma” betyder det inte att personen som råkar vara just den egna mamman är en person som förtjänat ens respekt. Nu vet jag inget om BBs mamma men vet av egen erfarenhet att en mamma inte alltid är särskilt fin eller härlig. Nu kan man ju nöja sig med att kapa kontakten och inte sprida eventuella lögner (jo, i BBs fall handlar det förmodligen om lögner, det tror jag också) i offentligheten.

    Det var inte alls så jag menade, självklart finns människor som inte alls förrjänar ens respekt, oavsett familj eller icke. Menade bara att blotta tanken på att göra en sån här grej mot min egna mamma hade fan krossat mitt hjärta. Bra att hon anmäler och sätter ner foten, det här beteendet är inte okej

     Min mor har har skadat mig, inget fysiskt våld, men psykiskt våld och frånvaro av omsorg, ingen runt omkring såg vad som pågick. Människor som växt upp med normala, bra fungerande föräldrar har väldigt svårt att förstå att en mor eller far kan bete sig så. Det går knappt att tala om, för man kan bli utskälld för att man talar illa om sin mor, t.o.m psykologer och psykiatriker kan ha svårt att förstå. Men jag tycker att det var helt rätt att fälla programmen, man ska inte i public service kunna snacka om ofördelaktigt om privatpersoner som så lätt kan identifieras. Privatlivets helgd måste respekteras. De flesta har känsla för var den gränsen går.

   Alla har inte underbara mammor, enkelt! Vissa mammor har aldrig funnits där, eller bara gnällt på en, hela livet. Så du vet ingenting!

    Fast de flesta vuxna människor kommer ju till något slags beslut, man kanske säger upp kontakten med föräldrar som inte varit okej och sen är det bra med det, man fortsätter inte att dra dem i smutsen. Jag har inte haft kontakt med en av mina föräldrar på drygt tjugo år, jag diskuterar inte det med någon utomstående, jag pratar helt enkelt inte om den föräldern. Bla av respekt för syskon som fortfarande har en relation med hen. Och hade jag haft behov av att prata om det hade jag vänt mig till en nära vän eller en terapeut, inte basunerat ut skiten i en radiosänd intervju.

     Och alla är uppenbarligen inte som du.

      Ska alla som haft en svår barndom berätta om det offentligt?

       Så mycket radioutrymme finns nog inte.

       Hur menar du ”ska”? Många gör det. Tycker du det är fel? Dvs menar du att ”ingen ska” få berätta om sin barndom?

      Jag begriper att alla inte är som mig, men jag tror att de flesta i liknande situationer hanterar det ungefär som jag har gjort, de flesta är inte bekväma med att prata om allt svårt som hänt med precis alla de möter, utan gör det med specifikt utvalda personer. Det handlar om gränser, både ens egna och andras. Inte så trevligt tex att höra andras oreflekterade och obearbetade livshistorier på typ lunchrasten.

       Nääää! Kolla all litteratur & instagram & TV & podd & radio (Gardell, eksvärd, schulmann osv). Det är ju oerhört vanligt folk berättar om en tuff uppväxt.

     Jag tror att det är ovanligt, kanske mycket ovanligt att barn säjer upp bekantskapen med en eller båda föräldrarna. Man kan vara svag, medberoende pga hur man blivit och blivit behandlad av föräldern, man vill inte ge upp att det ska kunna bli en bra relation. Men jag har insikt om att det skulle vara det bästa när föräldern inte kan ändra på sig till det bättre.

    Med risk för att provocera, men alla mammor har inte underbara barn. Detta är något som är jätte tabu att prata om. Särskilt när det är fråga om underbara mammor som har monster till barn. Det pågår så mycket dynga bakom väggarna som göms undan pga skam. Visst finns det olämpliga mammor både av egen kraft och som själva är offer för olämpliga pappor. På samma sätt finns det barn som har personlighetsdrag som kräver kunskap från föräldrar som de inte har för att kunna hantera det barnet.

     Hahaha
     Ja, visst. Men små barn är små svampar som formas av sin omgivning. Små barn kan man inte klaga på, barn närmre tonåren och uppåt däremot…

      Barn är inte små oskrivna blad som formas av sin omgivning. Den teorin dog för 30 år sedan. Idag vet man att personlighet har en stark ärftlig komponent.

       Fast ändå…miljö spelar fortfarande roll 😊 upplevs som väldigt osnyggt dumpa en 2 åring på soc för att den är sociopat…

        Hmm det var inte riktigt så jag menade. Sociopati, psykopati eller som det egentligen heter antisocial personlighetsstörning visar sig tidigt hos barnet och det behöver inte finnas några som helst triggers för att antisociala beteenden uppstår. Men de flesta är inte födda med denna störning. De anhöriga som påverkats av dessa människors brott hade nog uppskattat om soc blivt inkopplade tidigt.
        Men vi föds alla med olika sidor. Psyket funkar som den fysiska kroppen.
        Vi är predisponerade, eller olika känsliga för olika saker. En del blir allergiska, andra har ett större bekräftelse behov. Två barn kan ha en identisk uppväxt men ha väldigt olika bilder av sin uppväxt. Den personlighet man är född med behöver olika typer av näring, så något som funkar på det ena barnet funkar inte på det andra barnet. När det gäller Bella är det säkert att anta att hon inte haft samma möjligheter som hennes syskon. Hennes föräldrar var båda unga och framförallt höll de på att etablera sig i sina egna vuxenroller. Samtidigt kan hon i sin personlighet vara mycket mer känslig vilket hennes bekräftelsebehov tyder på. Min poäng är att alla har sin historia och man behöver lyssna på allas historia för att bilda sig en uppfattning. Det tycker jag att P1s program helt missade.

         Rekommenderar boken Kattstryparen rum 419. En journalist som i fem år granskat en kvinnas liv sedan barndomen, där hon redan som barn var rakt igenom ond.

    Har själv en narcissist till mor, men jag är tacksam för att hon födde mig. För mitt liv. Jag har valt att ära den delen av henne. Håller en viss distans till henne övrigt, men kommer alltid se till att hon har det bra.

   Men va? Alla människor har verkligen inte levt den typen av liv de är skyldiga sina mammor nån respekt öht. För andra kan den respekten fortfarande inkludera man berättar om saker man upplevt som barn.

    Isabella måste respektera att det finns en gräns för vad man kan tala om i offentligheten.

   Är det en nyhet för dig att det finns föräldrar som inte behandlar sina barn bra och inte förtjänar barnens respekt?

    Det har aldrig hänt. Mammor är absolut heliga…

    Det finns också barn som när de blir vuxna behandlar sina föräldrar väldigt illa. Bella gör det. Det betyder inte att hennes föräldrar inte gjort det samma mot henne.

  Känns så sorgligt allting. Speciellt med lillasystern. Jag kan ändå känna att om Bella känner såhär om sin familj så får hon väl göra det. Men att berätta för hela Sverige om hennes version och verkligen utmåla hennes familj som typ kalla, hårda, älskar inte sina barn, hade mage att låta henne växa upp i jakan (😅😅 är själv från närheten och hängt mycket i jakan i barndomen, jag blev en bra människa trots det traumat 😅). Varför kan hon inte ta detta med sin familj? Säga hur hon känner för dom och sen låta det vara så? Förstå själv att heta löwengrip och vara ny på en arbetsplats, vara på tillställningar där folk ”vet” att du är bellas hemska släkting typ. Känns bara så onödigt.

   Svaret är enkelt. Detta genererar en story. Och, hoppas Bella, pengar…

    Kanske/ kanske inte. Men man får också vara medveten, särskilt i familjer och mänskliga relationer att folk upplever saker helt olika. Det finns sällan ”bara en sanning.”

     Problemet är väl när man tar till alla medel för att få sin ”sanning” till att bli sanning.
     ”Om du upprepar en sak tillräckligt ofta så blir det sanningen”, sa OJ Simpsons advokat.

     Fast Bella använder tar upp dessa ”sanningar” när hon vill avleda kritik från sin suspekta karriär.

    Ja. Jag har en Bellaperson i min närhet och både familj och vänner har brutit. Jag är dock helt övertygad om att den personen har en helt annan historia om varför hen alltid hamnar i konflikt och varför vänskaper/relationer bara håller i 1-2 år innan folk inser att det gäller och hålla sig borta. Den persoen klarar också av att vara lekförälder lite då och då men allt jobbigt/tråkigt med barn funkar inte.

   Hemskt också med tanke på att hon när hon mådde som sämst var hemma och mös hos sin mamma helt plötsligt. Blev bff med sin syster när hon behövde hemhjälp mer eller mindre. Men så fort skandalen inte var lite i ropet och så fort pengarna började rulla in och en ny man komma in i hennes liv så var det skitsnack om dem igen. Måste verkligen hugga i hjärtat att ha ett barn och en syster som gör så. Visst, hon äger sina känslor. Men är man uppenbarligen så ambivalent som IL är så kanke hon inte ska låta hela världen veta alla hennes 50328203 motstridiga sanningar.

  Det som jag reagerar starkt på är det faktum att när det krisade som mest så var ”familjen viktigast” och man låg i soffan hemma hos mamma osv. Syster fick agera barnvakt för att nu, när det mesta lagt sig, nämns ingen av dem.

   Ja när det passar Bella så duger de. Inte annars. Vidrigt beteende.

   Hon har helt enkelt utnyttjat dem.

    Hon utnyttjar alla!

    ”Det här är min mamma … ska jag stänga av nu?”

     Systern åkte ut när Paul kom in i bilden. Hon klarar inte att vara ensam. Så nu är Paul där. Då behövs inte systern. Därav att det bodde någon man hos henne i februari. Någon måste vara i huset. Antagligen blir ångesten för stark. Men istället för att ta tag i problemen kör hon vidare.

  Bellas 30-årsfirande med 2 säger väl det mesta om hennes relationer till familj och gamla vänner.

   Jag firade inte min 30årsdag alls. Vad säger det dig om min relation till min familj och vänner?

    Fast Bella själv har erkänt att hon inte har bra relation till vänner och familj. Vänner och familj har också förklarat att det beror på att hon har behandlat dem som skit.

     Så vad har 30årsfirandet med det att göra?

     Det var inte det 09.38 sa…

     Jag sätter detta i ett sammanhang som ni försöker ignorera. Bella var inte ”bara” med två personer under sin 30-årsdag bara för att. Hon har bränt alla sina broar/relationer och nu har hon bara 2-3 personer att hänga med. Det är vad 09:38 syftar på.

      Exakt det jag menade!
      Hon hade inte kunnat fira med fler även om hon hade velat, därför att hon har förstört nästan alla sina relationer till vänner och familj.
      Och känner jag Bella rätt hade hon önskat sig en stor brakfest där hon hade fått glänsa i centrum.

       Ja. Fast det är också Corona. En stot fest hade inte varit lämpligt.

        Bella reste överallt i Italien och besökte även Spanien trots rådande pandemi. Hon har rest till många orter i Sverige trots rådande pandemi. Hon besöker restauranger utanför sin bostadsort regelbundet trots rådande pandemi.

        Pandemin är inte orsaken till att folk inte vill umgås med henne idag. Det är pga hennes skräpiga beteende.

        Struntar väl hon i!

         Pandemin alltså.

  Måndagsmöte på Tredje Statsmakten Media:

  Chefen: ”För helvete Martin, P1-chefen ringde och krävde mitt huvud på ett fat!”
  Martin Wicklin: ”Åh. Skickar du en fralla? En med ost.”
  Chefen: ”Guldörat. Vad gör vi nu när ditt nominerade program är fällt? Va?”
  Martin Wicklin: ”Suck. Vad har jag gjort nu då?”
  Chefen: ”Ärkenöt!” (Kastar en leverpastejsmörgås på Martin.)
  Chefen: ”Fan! Du har ju jobbat med TV4:s ’Kalla Fakta’ och Sveriges Radios ’Kaliber’.”
  Martin Wicklin: ”Ja, men …”
  Chefen: ”Och så låter du en uppblåst bloggbrud från Lidingö snurra runt dig så totalt.”
  Martin Wicklin: ”Ja, men det var ju så synd om henne.”
  Chefen: ”Gjorde du ingen som helst bakgrundskontroll?”
  Chefen: ”Isabella Löwengrip är ju rikskänd för att ljuga.” (Kastar ännu en leverpastejsmörgås på Martin.)
  Martin Wicklin: ”Jo, men hon drar ju publik. Och programmet blev nominerat!”
  Chefen: ”Första gången vi är nominerade till ett program som blivit fällt av Granskningsnämnden.”

  Chefen tar den sista ostsmörgåsen, tar en tugga, kastar den sedan på Martin.

  Chefen: ”Som straff får du ett specialuppdrag av mig. Du ska gå med i Gardets styrelse, och wallraffa inifrån. ’Martina Wicklin’ är ditt nya namn. Raka dig, och sätt på dig peruken som ligger på ditt skrivbord. Hör av dig om ett halvår.”
  Martin Wicklin: ”Men får jag inte gå på Guldöra-festen?”
  Chefen: ”Vill du bli Anna Books mediatränare?”

  Martin ser illamående ut, skakar på huvudet. Rakar sig, tar på sig peruken och ger sig ut på jakt efter Gardets styrelse. ”Ja, ja”, tänker han för sig själv, ”men det var ju så synd om Isabella. Stackars.”

   OMG
   älsk på denna kommentar.
   (nu sugen på ostmacka….)

   Alltså haha! Hur mycket tid la du ner på denna kommentar?! 😂😭😭😍

  Tjoho!
  Äntligen…
  Vilket också visar att man inte bara ska acceptera allt, även om det kommer från de närmaste.
  Bella tänjer hela tiden på gränserna och just här fick det en liten, liten konsekvens. Inte för Bella men för SR.
  Nu får man hoppas att även andra medier tänker till.

  Bra!

  Spelar ingen roll eftersom det inte får några konsekvenser.

   Det får konsekvenser även om det inte får direkta konsekvenser i form av straff. Negativ uppmärksamhet är en konsekvens till exempel.

   Några fler får väl upp ögonen för Bellsans hittepå.

  Isabella har svarat på en kommentar på bloggen, där någon Victoria beklagar sig över de ”hemska kommentarer” som Isabella får och frågar hur hon står ut med det. Isabellas svar: ”Det gör faktiskt ingenting, det är inget jag tar åt mig av.” Så nu vet alla de som brukar bli ”mörkrädda” och ”få ont i magen” av alla negativa kommentarer Bella får, att hon skiter fullständigt i dessa kommentarer.

   Åh, gud vad skönt! Då kan vi fortsätta sitta bakom våra skärmar och skriva otroligt otrevliga kommentarer vi aldrig (om friska) skulle säga till någon irl. SÅ rättigfärdigat.

    Kanske inte du, men jag skulle inte ha några som helst problem med att ha en diskussion med BB. AFK IRL.

     Nä, för hon för hon skulle vända på klacken och gå” hehe…

      Oops.

     Ser noll problem med diskussion. Jag antar dock att den skulle vara mycket mer civiliserad än de kommentarer jag faktiskt syftar på.

    Det var inte det jag menade med min kommentar (10:00). Jag tycker inte att det Bella skrev på något sätt rättfärdigar att skriva rena elakheter. Det är såklart aldrig OK. Saklig, befogad kritik är dock något annat. Men Bella modererar sitt kommentarsfält högst medvetet och släpper fram elaka kommentarer eftersom hon har ett syfte med det. Och då tyckte jag att det kan vara intressant att veta att hon själv säger sig vara oberörd av dessa, eftersom många verkar tro att hon bryter ihop av dem. Men allt verkar vara strategi, vilken hennes kommentar visar.

    Det var ju inte det Anonym skrev

   Ja då är det ju fritt fram vara internettroll och bete sig som ett svin på internet…

   Hon tror att hon inte ”tar åt sig” av de ”hemska” kommentarerna.
   Men varför hamnade hon på psyket då?
   Någonstans påverkar säkert kritiken Bella och hennes påstådda likgiltighet för kritiken påverkar henne säkert i det undermedvetna.

   Kommentarerna är ju modererade så hon släpper ju fram precis det hon anser lämpligt för att få trafik.

   Fast hon har också sagt att hon blir ledsen och tar åt sig av kommentarer (var det ”is diss riil lajf?”-dokumentären? Minns ej…)

   Men återigen; för tillfället där det passar ändras sanningen! Ingen vet om hon tar åt sig eller inte, hon säger olika som med, precis, allt.

   Bruden behöver professionell hjälp. På riktigt.

  Tyvärr samma sak som hänt i alla tider i det här landet.

   Källa på att kvinnor blev rånade och gruppvåldtagna i Stockholm på 1950-talet? Tack på förhand!

    Skojar du eller tror du på riktigt att både våldäkter och gruppvåldtäkter är en ny företeelse?

     Nej, jag var allvarlig. Det var därför jag bad om källa.

      Kan ni ta ert OT någon annanstans?

  Jag vill säga Ett stort grattis till Annika och Per!

  Nu hoppas jag att Isabella verkligen tar till sig detta och att journalisten tänker på vad hen skriver i boken.

  Hur kommer det sig att det avsnittet är nominerat till Guldörat?

   Riktigt skitprogram var det. Obegripligt.

  Är det specifikt avsnittet med Bella som är nominerat eller själva programmet?

   Never mind. Googlade mig fram till svaret.

    Vad var svaret då?

   Det specifika avsnittet.

    Sjukt.

     Vad menar du är sjukt?

      Att det är nominerat för det var så kasst. Har man någon koll vet man hur IL agerar och hon spelade sin roll perfekt i en timme. Men det är 100% bullshit rakt igenom. Men återigen går några idioter på det. Hatten av!

  Vet någon hur många cm jag bör sy upp mina nya jeans..? De är för långa..

   35 cm

  Ta det på ett lämpligare forum eller vänta till öppet spår.

  En vacker dag lär Bellas barn göra samma sak mot henne….garanterat, de lär ha en hel del att prata om då.

   Eller så ser de till att skaffa sig en utbildning och tar hand om sig och får bra vuxenliv, utan att behöva jaga medial uppmärksamhet. Förhoppningsvis har de en andra förälder och släktingar på den sidan som kan hjälpa till med det.

  CAMILLA

  Efter att ha läst kommentarerna så
  SNÄLLA var tydlig med att det är P1 som fälls för att de inte har varit opartiska, det är INTE IL som fälls. Det är ingen som tar ställning om det är sant eller ej utan bara att familjen har kunnat identifieras.

  Vi får inte hamna på en plats där den enskilda inte har rätt att berätta sin egen historia, vare sig de är kända eller ej, då har vi inte yttrandefrihet längre, men IL familj skulle fått yttra sig också om de hade velat.

   Är det inte tydligt i rubriken? Att det är P1 som fällts?

    Ja jag tycker det, men likväl så swuchar det förbi huvudet på de flesta som en målsökande missil. Därför behöver du vara ÄNNU tydligare, som när du talar till ett barn

     Nu tänker du avigt. Vi som kommenterat här har på intet sätt missat vem som fällts och för vad. Men det du glömmer är att själva förutsättningen för att programmet fälls (inte för bristande opartiskhet dock, som du skriver) ju är att Isabella Löwengrip sagt som hon gjort. Programledaren borde ha agerat annorlunda men hade Isabella Löwengrip inte uttryckt sig så nedsättande hade det här aldrig hänt. Programledaren har agerat oprofessionellt men Isabella Löewngrip har agerat djupt respektlöst. Avgör själv vad du tycker är allra värst.

      Dessutom var programmet inspelat, inte direktsänt, så SR via det företag som gjort programmet åt dem, kunde med lätthet redigerat innan sändning. Mycket oprossigt gjort av med mediabolaget och av SR. Men de jagar väl klick.

      Har du läst kommentarerna här, de flesta handlar om att det är rätt åt IL fast det är P1 som har fällts. Det handlar ingenting om sanningen eller inte vilket jag slutade att räkna vid 30 kommentarer om just det.

      Men du menar alltså att om man anser sig ha haft en kass uppväxt (som varken du eller jag vet något om) så ska man hålla tyst för annars så är man respektlös?

     Hur skulle du skrivit rubriken på ett Sååå mycket tydligare sätt?

     Beredd hålla med. En del verkar helt missuppfatta granskningsnämndens beslut och tro att det reglerar vad IL kan och inte kan berätta offentligt om sin barndom 😅

      Ja Cissi Wallin får ju inte berätta att hon blivit våldtagen varför får då IL berätta att om psykisk och fysisk misshandel?

       Suck. Då tar vi det en gång till. Granskningsnämnden har aldrig uttalat sig om och har ingen befogenhet berätta för nån (IL, CW, du eller jag) vad de får säga eller ej. Det är INTE granskningsnämndens jobb att uttala sig om det. De sysslar med pressetik.

     Behövs inte ÄNNU tydligare, det framgår i klartext.

  De stora förlorarna i denna soppa är barnen som får växa upp utan nära kontakt med sin mormor och morfar. Hoppas att Odd är förnuftig och försöker bibehålla relationen utan inblandning av Isabella.

   Alla barn mår inte automatiskt bra av att ha en relation med sina morföräldrar. Vi vet att Isabella ljuger om mycket. Men vi vet ingenting om hur relationerna mellan alla är eller vad barnen skulle må bäst av.

    Min mormor var barnvakt mycket åt mig som barn. Jag minns henne som mestadels elak. Visst kunde hon vara snäll också, men hade jag haft barn själv hade hon aldrig varit ett val som barnvakt.
    Alla föräldrar är inte bra automatiskt för att de är släkt.

    Barnen kan inte lida av något de inte vet om.

  Mycket¸ mycket bra. Och de flesta av oss har väl vid det här laget förstått att en stor del av Isabella Löwengrips uppenbara psykiska problem bottnar i att hon är så oälskad. En situation som hon själv förorsakat.

  Jag blev uppriktigt glad, för människor som Isabella Löwengrip måste motarbetas på alla plan där de visar sig. Herregud så många människors liv hon fullkomligt förstört!

  Som en reflektion känns det ju märkligt att programmet nominerats till Guldörat. Jag har själv lyssnat på det och jag tycker att det är en mycket dåligt genomförd intervju vilket inte förvånade mig som är fullständigt övertygad om att de manliga medieprofiler som bjudit in Isabella Löwengrip har gjort det av andra orsaker än att de uppfattar henne som en intressant person eller dylikt.

   ”Aftonbladet når Isabella Löwengrip över telefonen strax efter att beslutet tillkännagetts:
   – Först och främst är det ju inte jag som fälls utan SR. Men å andra sidan, som barn har man alltid rätt till sin egen upplevelse och det var det jag tog upp i P1. Jag berättade om min upplevelse och mina känslor från de åren när jag var liten.
   Har du pratat med din mamma om det här?
   – Det vill jag inte svara på, det är privat.”

   Så DET är privat men att hänga ut mamman (och pappan) inför hela folket kan man gott göra. Varför inte ta upp allt med dom privat? Suck.

  Ingen vet ju (förutom de närmaste inblandade) hur det verkligen såg ut under hennes barndom. Sånt kan vara omöjligt att märka utifrån, det förekommer i de ”normalaste” familjer. Även inom familjen kan man vilja förneka och mörka. Så – det vore hemskt om Isabellas story faktiskt stämmer men alla gaslightar henne.

  Oavsett så tycker jag att det är onödigt att dra allt för allmänheten – det har ändå gått rätt bra för henne i livet och inget blir bättre av att alla får veta alla detaljer. Problem man dras med sedan barndomen löser man med hjälp av terapi. Nu känns det hela lite som en del av ett spännande manus – oavsett om det verkligen hänt eller inte.

   Bra skrivet! Två tankar samtidigt.

  Bella är en riktig hycklare, från Aftonbladet:

  ”- Först och främst är det ju inte jag som fälls utan SR. Men å andra sidan, som barn har man alltid rätt till sin egen upplevelse och det var det jag tog upp i P1. Jag berättade om min upplevelse och mina känslor från de åren när jag var liten.

  Har du pratat med din mamma om det här?
  – Det vill jag inte svara på, det är privat.”

   Hahah skrev en närapå identiskt kommentar som din

   Allt annat som hon sagt om sin familj tidigare var inte privat då eller vad menar hon?

   Men det är ju rätt

   Du får nog googla ordet hycklare. Det hon säger stämmer ju? Är p1 som fälls.

    Du får nog läsa igen vad jag saxade och sedan googla ordet hycklare (dvs, jobba på din läsförståelse). Jag syftar på Bellas hyckleri, inte på vad p1 gjorde och inte gjorde.

     Googla ordet hycklare.

   Det är ju helt sant och korrekt beskrivet av henne. Vad är din poäng?

    Att det plötsligt är privat vad hon sagt åt sin mamma, när det passade alldeles jättebra att prata om hennes mamma när det gynnade henne, hallå?

  Aftonbladet har publicerat den fällande domen.
  De har kontaktat Isabella o frågar (bla) om hon pratat med sin mamma om det här (förmodar att de syftar på hur hon upplevde sin barndom?), varpå Isabella svarar:
  Det svarar jag inte på, det är privat.

  Det är ett intressant svar, tycker jag.

   Så DET är privat? Gudars skymning, vilken männsika…

    Men skärp dig, OM de pratat med varandra med tanke på mammans reaktion på avsnittet så är det väl ändå inte svårt att tänka sig att mamman sagt till på skarpen att Bella inte får nämna ett ord mer om dem?

     Varför skulle hon bry sig om det?

      För att hennes mamma kanske hotat henne med förtal eller vad som? Vem vet. Men man kan ju först inte klaga på att Bella hänger ut allt och sen klaga på att hon håller det privat? 🤔 Hade det varit bättre om hon hängde ut sin mamma igen…?

       Det är ju knappast för att skydda sin mamma som hon uttalar sig på det viset.

        Nej, för att skydda sig själv. Vad har det med saken att göra? Oavsett varför hon inte vill svara på frågan så är väl det bra?

    Nu är du inkonsekvent i din kritik. Ska hon kritiseras både när hon uttalar sig och när hon inte uttalar sig?

     Nej, jag säger bara att anledningen till att saker och ting nu helt plötsligt ska vara privata är för att allt annat skulle vara negativt för Isabella. DÄRFÖR är det privat, inte för att hon bryr sig om någon annans känslor…

      Eh. Källa på det kategoriska uttalandet om någon annans intentioner, tack. Har du frågat Isabella?

       Snark

   Haha, jag märker att jag är tvåa på bollen, jag skulle just själv skriva det här. ”Det vill jag inte svara på, det är privat.” – dummare människa får man väl leta efter.

    Varför? Hon har väl som alla andra rätt till sin egen uppfattning om vad hon vill dela med sig av och inte.

     Jo men det gick ju alldeles utmärkt att dela med sig när det var synd om henne osv 🙄

  Men det här är inget nederlag för Isabella eftersom det ju innebär ännu mer publicitet! Heja heja Bella gick segrande ur striden igen!

  IL hävdar bara att hon här rätt till sin upplevde som barn och att berätta om det. Hepp!

  Mer utrymme i media, mer uppmärksamhet! Bellsan överlycklig!

  SR däremot framstår ju (precis som vi som inte är förtrollade av häxan, utan ser sanningen, skrev när intervjun publicerades) som idiotiska mähän som än en gång dansar efter Bellas pipa och låter henne styra innehållet….

  SR verkar aldrig inte fatta att de är helt manipulerade och att det inte är Martin W som ska ha cred för en så fin utförd intervju utan Bella som ska ha all cred för att hon återigen lurar media och återigen fått brodera ut sin fejkade historia…!

  Ridå!

  Ganska fail att de fäller och underkänner inslaget. Inslaget som gjorde att hon kunde bygga på storyn med ECT och på ett ”snyggt” sett begrava sitt bokagsfiasko.

  Vad handlade intervjun om? Vad säger IL?
  När hon och Odd skilde sig så åkte hon ju hem till mamma och grät på soffan. Om mamma var den hemskaste människan på jorden, så skulle hon väl inte gjort det..
  Sheila är väl den person som hon verkar tycka lever upp till hennes krav. De andra slänger hon ju under bussen.

   Tycker det är talande när man åker hem till någon och söker tröst när man mår som sämst. De personerna är då knappen några som man inte är trygg med eller som gjort en illa.

    Men lägg av. Jag har i alla år vänt mig till min mamma, för att hon är just min mamma, trots att hon är en narcissist och oftast ett svin ärligt talat. Finns så många som går tillbaka till sina förövare gång på gång, sluta lek som om det är så enkelt att bara låta bli.

     Helt sant!

    Ibland kan den där narcissistiska föräldern vara den enda som kan hjälpa dig. Men även föräldrar kan ha narcisisstiska barn som utnyttjar familjen och helt ärligt så tror jag inte på Bellas historier om en jobbig uppväxt överhuvudtaget.

  En upprättelse för mamman! 👊🏼

   Nja. Nej. Hon har fortfarande inte gått ut och sagt sitt och den fällande domen handlar inte om ifall det Bella sagt var sant eller inte utan om hur programmet var utformat. 🤷🏼‍♀️ Den enda vinnaren här är väl Bella som fått empati av naiva människor.

    Fällande dom?
    Domar utfärdas av domstolar och Granskningsnämnden är ingen domstol.

    Mamman kanske har någon som helst lust att gå ut offentligt. Ingen ska förvänta sig att hon gör det. Få föräldrar vill gå i offentlig polemik med sitt barn.

     Aj, ..kanske INTE har någon som helst lust att gå ut offentligt….

   Även för ILs pappa, samt deras respektive partners. Visste inte att även pappan gjort en anmälan.

  Jag tror ändå att det inte gick som Bella räknat ut. Jag tror att Bella utgått från att det, precis som vanligt, inte kommer att bli några som helst reaktioner från hennes närstående. Plötsligt hände det… och den här gången offentligt.

  Bellas 30-års dag blev inte heller mycket till kalas. Inget att visa upp när hon blir firad av sina närmaste. Jag tror ju inte att hon bryr sig men det borde kännas lite ensamt, och Bella vill inte vara ensam.

   Detta. Att fylla jämnt och inte bli firad av en enda person i sin familj eller släkt. Ingen present, telefonsamtal, blombukett, fika eller kram från mamma, pappa, syskon, mormor osv. Kan inte ens tänka mig den tomheten.

    Helt ärligt så var det så skönt!
    Har ingen kontakt med min familj.
    Inget jag ångar eller kommer ångra!

     Om det är självvalt…

  Eftersom både mamman och pappan har anmält programmet var för sig (eller tillsammans, men det spelar mindre roll) är ju i sådant fall båda föräldrarna helt galna. Visst kan det vara så, men eftersom de inte ens lever tillsammans längre är det mer troligt att föräldrarna är vettiga medan IL inte är det. För alla normala föräldrar sitter det nog oerhört långt inne att göra en sådan anmälan. Det måste ju bero på att de många gånger försökt prata med henne men inte lyckats. Det här blev väl droppen som fick dem att sätta ner foten och markera en gräns. När det finns barnbarn i bilden är det dessutom svårt att bryta kontakten helt eftersom man tänker på barnen (om man anser att ens barn inte är en stabil förälder alltså), och vill nog försöka bevara relationen så gott det går, men det finns som sagt gränser.

   Droppen var nog att det som IL sa i programmet påverkade de syskon som hon delar efternamn med men även pappans barn. Tror inte någon förälder bara kan låta det ske. IL är bortom räddning men de andra barnen i familjerna ska ju inte behöva lida på grund av hennes galenskaper.

   Även systern har ju uttalat sig negativt om IL, så det är ju ytterligare en person som isf skulle vara helt galen… Så ja, mer troligt att IL inte är den vettiga.

  Det är ju rätt intressant att båda mamma och pappa har gått ihop och anmält avsnittet. Det är väl ändå rätt ovanligt att två skilda föräldrar gemensamt tar ett sådant beslut, som påverkar deras dotter så negativt och det offentligt. Det innebär att bägaren helt enkelt runnit över för längesedan för båda.

  Inte så konstigt då Bellas ständiga ursäkter till både misslyckanden och framgång är episoder ur hennes fruktansvärda uppväxt. Det blir mer och mer tydligt att Bella lever i någon sorts konstant fantasi, och när verkligheten ibland jagar ikapp henne så måste hon hitta sätt att rättfärdiga den på.

   Precis vad jag menade, men du lyckades formulera det bättre än jag. Jag känner till fall där båda föräldrarna är vidriga förövare som lätt hade kunnat göra en sådan där sak om deras barn hade berättat sanningen om sitt liv. Men där lever de fortfarande tillsammans och eggar på varandra i sin sjuka värld. Hade de föräldrarna gått ifrån varandra tror jag att åtminstone den ena föräldern inte hade fortsatt.

    Det som ändå går emot Bellas historia är att hennes småsyskon står på föräldrarnas sida och att hon under sina tuffa stunder lagt sig på mammas soffa, bett om barnvakt hos mamma och syster… Inför USA-satsningen och lämnandet av Sverige bytte hon persona och sa sig vara ett maskrosbarn. Den storyn var ny.
    Det är svårt att tro henne.

  Bloggbevakning får ju en shout out i senaste avsnittet av Bellsebubs tramspod. Får hoppas att den kan betala lite hotellnätter och MaxMara-kjolar för dig CamCam 😉 Hon påstår i alla fall att hon skickat dig en print på hennes journaler från ECT-behandling men tagit bort det innan du hann läsa.

   Va? Hon har inte skickat mig ett skit.
   I så fall hade jag fått en notis på telefonen att ett meddelande tagits bort innan jag hunnit läsa det och något sådant har jag inte fått.

   Hon säger att hon tog bort meddelandet så C har aldrig sett det? Du får lyssna igen.

    Man får fortfarande upp en notis om att ett meddelande raderats och mig veterligen har jag inte fått någon sådan.

    12:43 – Jag skrev ju att hon sagt att hon tagit bort det innan C hann läsa. Du får läsa igen!

   Fast där, i podden, om någonsin hör man hur en lögn blir till… hon säger väl först ”Jag övervägde/tänkte skicka det här till Bloggbevakning men gjorde inte det” och sedan TVÅ sekunder senare ”Fast vet du vad, jag gjorde faktiskt det, jag skickade – men jag tog bort det innan hon hann se” … så. sjukt. patetiskt.

    Hon är en sådan ljugpotta hela hon! Patetiskt hur en 30-årig kvinna kan hålla på som hon gör.

  Varje barn har rätt till sina upplevelser, så är det bara. Förstå dock verkligen mamman som inte kan stå ut med att höra detta historier gång på gång utan att få svara på kritiken.
  Några ord mamman skriver som ekar vidare är ”Isabella har sin egen agenda”….

  Jag har kommenterat tre gånger i tråden redan men jag tänkte ändå skriva lite till. För att det är så viktigt att förstå att allt talar för att Isabella Löwengrip inte varit med om det hon insinuerar. Och för att jag, som jobbar med de här frågorna, kan avgöra det.

  Det IL talar om är ”otrygghet” och om att föräldrarna ”inte fanns där”. Men barn som växer upp med föräldrar som av någon anledning inte ger kärlek och trygghet tar själva på sig skulden för det som händer och för varje år som går av deras uppväxt blir självkänslan alltmer utraderad och ersatt av ett djupt självförakt. Barnet bryts ned psykiskt och är till slut fullständigt övertygat om att felet ligger hos den egna personen. Barnet tror att föräldrarnas beteende beror på att det är fult, fel, ointelligent och så vidare. När de här barnen väl är vuxna är skadorna så stora att det kan vara svårt att ens med åratal av terapi få dem att kunna erkänna vad som hände under uppväxten. Förklaringen till det är den ångest som ett sådant försök till erkännande sätter i gång. När det vuxna barnet ska försöka säga det som det egentilgen, rent intellektuellt, vet är sanningen – att det var föräldrarna som misshandlade psykiskt – kommer genast den inövade tanken att då måste det ju bero på egna fel och brister, egen dumhet, egen fulhet och så vidare och för att skydda sig mot detta försöker barnet ofta i stället idyllisera sin barndom. Det är inte ovanligt att barn som misshandlats psykiskt under sin barndom, som kan ha rena monster till föräldrar, försöker måla en bild av en lycklig familj. Skammen och ångesten som skulle komma om man erkände och sa som det var blir för stor, man klarar det inte,

  Ett sådant barn sitter definitivt inte som IL och vädrar sina föräldrar beteende – dessutom i radio. Jag som vet det här tänker ofta när jag upplever IL att om inte annat borde hon kanske tänka på att vi som ser rakt igenom henne, på grund av våra utbildningar och yrken, faktiskt finns där ute. Nu har IL en svår, narcissistisk personlighet, hon tänker inte så. Men även en person med en så kallad grandios personlighet (på vardagssvenska storhetsvansinne) brukar kunna göra rimliga riskbedömningar. Eftersom det är IL:s liv just att synas utåt förvånar det mig lite att hon inte överväger den här risken mer.

  Lite förenklat brukar man säga att det bara är det barn som fått väldigt mycket trygghet som kan kritisera sina föräldrar. Det jag skriver om här är samma företeelse men på en mycket högre nivå.

  Nu ber jag om ursäkt för som sagt tredje kommentaren som dessutom blev väldigt lång.

  Det är mycket svårt att få dem att någonsin läka så pass mycket att de kommer förbi spärren att kunna se att det faktiskt var deras förälder/föräldrar som betedde sig kärlekslöst eller till och med utövade psykisk misshandel.

   Fats nej nej nej nej, så går det inte till. Ja, du kanske jobbar med detta (vad nu ”detta” är, du specificerar inte riktigt).

   Ja, ”et är mycket svårt att få dem att någonsin läka så pass mycket att de kommer förbi spärren att kunna se att det faktiskt var deras förälder/föräldrar som betedde sig kärlekslöst eller till och med utövade psykisk misshandel”. Det betyder inte att det inte finns folk som inte gör det.

   Det du beskriver är MEDBEROENDE. Som många barn hamnar i som växt upp trassligt, att man inte kritiserar utan försvarar in i absurdum. Medberoende går att bryta, men visst är det tufft.

   Så bara nej, det du skriver stämmer inte.

    Jo, då, det gör det, en psykiskt nedbruten person, en vuxen som vuxit upp under så grava omständigheter som Isabella Löwengrip gör gällande att hon gjort agerar helt enkelt inte som Isabella Löewngrip. Och apropå en nedanstående kommentar – jo, jag jobbar med ”detta” som jag hemskt gärna specificerar, det var aldrig avsikten att vara hemlig med det på något sätt, det handlar om bland annat psykoterapi.

     Exakt så!
     Medberoende är inte riktigt det som TS avser. Om jag tolkade det rätt. Handlar inte enbart om förnekelse. Utan handlar bl. om att fått sin självbild nedslagen så många gånger att man inte kan uttrycka vissa saker utan vidrig skam.

     Shit! Nu skiter jag i ditt exempel (dvs Isabella) men som en person med verklig erfarenhet av personer med svåra livsvillkor blir jag störtförbannad. Skäms på ditt uttalande. Du jobbar lika mycket inom terapi och psykiatri som min undulat. Vilket jävXla uttalande 🤮

     I så fall framstår du som en otrolig oproffsig psykoterapeut. Herregud vilket uttalande.

   Herregud vilket BS. Det där är ju falskt rakt igenom. Du jobbar inte med ”detta.”

   Tack för ditt välformulerade inlägg. Du satte fingret på en känsla jag haft länge, sett hos både mig och andra men inte kunnat verbalisera.

   Är uppväxt med fysiskt våld, övergrepp men det värsta var psykisk misshandel. Känner igen mig i varje ord.

   Förstår ej de negativa kommentarer, hur tänker ni kring det?

   Självklart stämmer det inte för exakt alla. Vissa kan nog prata om det. Men undrar om det inte krävs del terapi och jobb med sig själv innan det blir möjligt.

    Det är ju ett riktigt skämt att insinuera att bilden ovan är den ”enda normala” reaktionen bland barn utsatta för psykisk och fysisk misshandel. Personen har ju noll koll fattar du väl? (Med all respekt för din personliga erfarenhet ska jag tillägga)

   Kopierade ditt inlägg och sparade 💕 För att enklare kunna beskriva det här i terapi framöver.
   Upplever att det är så många inom psykiatrin som inte har koll på det här? Och därmed missuppfattar den patientgruppen. Sorgligt. Detta är människor som lidit i så många år under sin uppväxt och förtjänar kunnig vård.

  Suck. Biancas dryga stories med Lovisa. Alla är såna haters som inte förstår deras sjuuukt roliga humor. Tror Bianca måste sluta att dryga sig annars kommer det bita tillbaka. Umgänget med Lovisa stjälper henne mer än hjälper.

   Nu hamnade du nog lite fel här… Detta inlägget handlade om P1s intervju med IL.

    Haha, du är ny på Bloggbevakning eller? Kallas OT och vanligt förekommande här. Get used to it.

   Haha eller hur! Kände mest att dom kan ju droppa den osköna attityden till att börja med.

  Jag kan inte dessa turer men varför anmäler de inte IL för förtal och ärekränkning? Det är väl hennes utsagor?

  Hej!

  Läser här då och då, med intresse. Dock blir jag skrämd av inläggen och kommentatorsfältet mot Bella. (Nej, jag är inte Stollis, och jag tycker det är riktigt obehagligt att se hur folk häcklar alla som har en annan åsikt – öknamn, hån. Vuxenmobbning verkligen). En ärlig fråga @Camilla, varför tillåter du att fältet ser ut så? Det är stora mängder hat och illvilja kring detta.

  Jag känner inte Bella alls, tycker hon är en karaktär som speglar vår samtid. Hon har säkert ljugit, blåst upp siffror, tom erkänt att hon skapade karaktären blondinbella (massor av influenserns verkar ju däremot leva som ”karaktärer”). Men är hatet/föraktet mot henne rimligt?

  @Camilla, jag tycker att ditt inlägg fick det att låta som programets fällts för det som Bella sa. Så är det INTE, utan radiokanalen har fällts för man kunde koppla ihop programmet med hennes familj då få i Sverige har samma efternamn. Varken Bella eller det hon sa är ”fällt”, utan hade hon hetat Andersson hade programmet inte fällts. Kanske värt att förtydliga.

  Och till alla er som tycker att ”eftersom mamman, pappan och systern tycker samma så är Bellas version en lögn”. Systern är mkt yngre än Bella, och syskon kan behandlas väldigt olika. Systern har väl antagligen vuxit upp i en annan familjekonstellation. Att mamman och pappan inte har samma bild som Bella är inte konstigt. Det betyder inte att Bellas variant är sann, men det är ju så dysfunktionella familjer ser ut. Låt säga att hon upplevt sin barndom så, och nu sitter ett helt kommentatorsfält och gaslightar henne (som faktiskt räknas som psykisk misshandel).

  @Camilla tycker du att kommentatorsfälten om Bella är ok? Jag tycker du med dessa publiceringar sprider rätt mkt hat, i vad som tillåts att sägas.

   Vad är det som skrämmer dig när det gäller kommentarer kring Isabella Löwengrip? Kan du ge exempel på 10 kommentarer du anser är hatiska?

   Exakt vilka kommentarer tycker du är viktigt att censurera?
   Exakt vad ska vara tillåtet att skriva?
   Ska man få skriva sitt hjärtas mening?

  Jag blev faktiskt arg på hennes blogginlägg idag att jag kallade henne för dum i huvudet. Skäms för det nu men nu tänker jag inte läsa eller se mer från idioten. Hon är på riktig dum i huvudet och kan inte se vad hon har gjort för fel. Hon tog givetvis bort min kommentar.

  Ser att man lagt ut intervjun på nytt. Någon som vet vad som är korrigerat från den tidigare versionen?

  Någon som frågat IL på bloggen om hennes åsikt om att programmet fälldes?
  Svarar hon eller raderas kommentarerna illa kvickt?

   Har tomten skägg? 🎅🏼 🧔🏽

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *