Fredag 1 Jul
Stockholm

Coronaviruset covid-19 - Nyheter, artiklar, reportage och video

Coronaviruset bröt ut i kinesiska Wuhan i slutet av 2019. 


Coronaviruset, vars officiella namn är covid-19, sprids genom kontakt mellan människor eller genom hosta och nysningar. Sedan 2020 är coronaviruset klassat av Världshälsoorganisationen (WHO) som en global pandemi.


Coronaviruset påverkar folk på olika sätt. Bland annat påverkar viruset luftvägarna, men det finns också många andra symtom på smitta. De allra flesta som blir smittade blir lindrigt sjuka med torrhosta, feber och trötthet. En del känner inte av några symtom alls – medan andra får mycket svårt att andas och behöver vårdas på intensiv. 

Mindre vanliga symtom är diarré, försämrat lukt- och smaksinne och missfärgade tår och fingrar.


Dödsfallen i världen har lett till många restriktioner, lock downs och åtgärder. 

Följ alltid de nationella och lokala rekommendationerna och föreskrifterna som som råder.

Här är Nyheter24:s samlade artiklar om covid-19.

Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.