Söndag 9 Maj
Stockholm

Schyman: "Därför kommer FI in i både EU-parlamentet och riksdagen"

Gudrun Schyman - Talesperson för Feministiskt Initiativ
Gudrun Schyman - Talesperson för Feministiskt Initiativ. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

DEBATT. Feministiskt Initiativs talesperson Gudrun Schyman skriver om varför hon är säker på att FI kommer att komma in i EU-parlamentet och riksdagen i år.

Kommentera (327)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Vi står mitt uppe i ett feministiskt genombrott.Aldrig tidigare har intresset varit så stort. I alla fall har jag inte upplevtdet och jag har ändå varit länge i politiken. Visst, jag vet att flera avriksdagspartierna har skrivit in feminismen i sina partiprogram men eftersom väldigtmånga har haft väldigt lång tid på sig att göra mycket och väldigt lite harhänt, så är det inte dit, till riksdagspartierna, som intresset riktas.

Att intresset för feminismen nu ökar hänger ihop medatt allt fler ser hur diskriminering utifrån olika grunder i själva verkethänger ihop. En diskriminering kommer inte ensam. Det är inte bara SD:sjärnrörpedagogik som visat det. Kvinnohat, sexism, rasism, homofobi och vägranatt ge funktionsnedsatta stöd finns i en samtidighet i samhället. Det ärkomplext. Fördomar i en fråga förstärker fördomar i en annan.

Denhär kunskapen blir allt viktigare när vi ser hur fascistiska ochnationalistiska krafter organiserar sig politiskt. Deras syfte är parlamentariskmakt för att förändra. Aborträtten är avskaffad i Polen. HBT-personer förvägrasarbete inom samhällelig förvaltning. I Spanien står avskaffad aborträtt på tur,liksom inskränkningar i yttrande- och demonstrationsfriheten. Ungern harinskränkt yttrandefriheten. I Grekland finns nazisterna i parlamentet.Demokratins verktyg kan användas för att begränsa och avskaffa demokratin. Vihar sett det förr. De partier som själva benämner sig kulturkonservativa ochsom av andra benämns som främlingsfientliga har i själva verket sinaideologiska rötter i fascismen och i nationalsocialismen. Målet är ett land,ett folk, en kultur, en religion, en familj, ett kön och till det ettkomplement. Kvinnans centrala roll är att föda barnen och fostra sina sönertill krigare för den rätta rasen. Så skrev Anders Breivik i sitt manifest ochså talade Jimmie Åkesson i Almedalen sommaren 2013. Det som möjliggör enislamisering av västerlandet är feminiseringen av våra samhällen, dvs. att detfinns alltmer kvinnor på alltfler samhällsområden. När vi inte upprätthåller familjermed traditionella könsroller så vittrar samhället sönder. Det var andemeningeni Åkessons budskap. Feminism är extremism, enligt SD.  Detta följer man upp i riksdagen genom attföreslå att genuspedagogiken i förskolan ska avskaffas (det är övergrepp motbarnen), genuskunskap ska bort ur all undervisning och genusvetenskap skaförsvinna som forskningsområde på Universiteten. För att stärka familjensställning vill SD återinföra sambeskattning och försvaga aborträtten. För attinte störa enigheten hos folket inom det egna landet ska andra människor varakvar i sina egna länder och sina egna sammanhang.

Komplexiteten i vårt samhälle och kunskapen om hurolika orättvisor flätas samman med varandra finns inom feminismen. Vi vet attmajoriteten av fattiga i världen och i Sverige är kvinnor. Vi vet att när ettsamhälle förvägrar kvinnor rätten till sina kroppar så hänger det samman med attkvinnor saknar ekonomisk självständighet. Lön och kön är sammanbundna.

Fler och fler vill se både rättvisa löner och ettsamhälle fritt från alla former av diskriminering. Fler och fler kommer attvåga vara feminister också på valdagen. Det är min absoluta övertygelse. Jagtror mer på kärleken än på hatet!

Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt Initiativ

Behövs det ett feministiskt parti i riksdagen?
Tack för din röst!
Kommentera (327)
Kopiera länk
Dela