Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Fackförbund: "Moderaternas politik är rent kunskapsfientlig"

Karin Linder från Fackförbundet DIK
1 av 1

Karin Linder från Fackförbundet DIK

Debatt | 21/02/2014 12:32

Fackförbundet DIK:s ordförande Karin Linder skriver om Anders Borgs förslag till förändringar i studiemedlen.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

En museitjänsteman på ett statligt museum med upp till femårs högre utbildning går i pension med en lön på 35 000 kr. Ennyexaminerad kulturvetare kommer, om den har tur, in på samma arbetsplats meden lön på 26 000 kr. Gemensamt för de båda är att de under sitt arbetslivarbetar med kunskapsförmedling till medborgare och bidrar till samhällsnyttaoch demokrati. Och att de har stora studieskulder. Under sitt arbetsliv kommerde inte lyckas att tjäna så mycket pengar att deras utbildning kommer att löna sig.

I ljuset av detta ska vi se det budgetförslag som AndersBorg idag presenterade för att rädda den svenska ekonomin. Han vill förbättraden svenska ekonomin genom att sänka bidragsdelen i studiemedlet och höjalånedelen. Samtidigt ska besparingar göras på anslagen till myndigheternasverksamheter, där bland annat de statliga muséerna ingår. Detta och ytterligareåtgärder ska skapa ett reformutrymme för 9 miljarder kronor. Så sent som ihöstas genomförde samma regering ett femte jobbskatteavdrag som kostade statsfinanserna13 miljarder kronor.

Ett försämrat studiemedel kommer att drabba studenter frånstudieovana och socioekonomiskt svaga hem. Rapporter från CSN visar redan nuatt de är mindre benägna att skuldsätta sig än studenter som kommer från studievanahem. Rädslan för skuldsättning, som denna underrepresenterade grupp påhögskolan redan har, kommer med Borgs förslag att bli ännu mer befogad. Förslagetär kunskapsfientligt och riskerar försvåra vägen till högre utbildning förstudenter från studieovana hem.

Den förslagna förändringen av proportionerna mellan lån ochbidrag i studiemedlet lastar över den ekonomiska bördan av högre utbildningfrån samhället till enskilda individer. Det kommer särskilt drabba studentersom läser långa samhällsnyttiga utbildningar som bland annat leder till enkarriär som museitjänsteman, bibliotekarie och arkeolog. Yrken som ärnödvändiga i en demokrati och ett kunskapssamhälle.

Kultursektorn och museerna är idag en osäker men lockandearbetsmarknad för många studenter inom humaniora. Redan idag präglas den avtillfälliga anställningar och det kan ta flera år innan entillsvidareanställning finns inom räckhåll.

Anders Borgs förslag kommer att leda till sämre ekonomi förkulturinstitutionerna. Det kommer påverka institutionernas möjligheter attanställa nyexaminerade studenter, men även försämra möjligheterna för enmuseitjänsteman att gå pension med en relevant lön.

Förslaget är tillsammans med förändringen i studiemedlen ettdubbelt slag mot studenter inom humaniora. De kommer att gå ut än med en änstörre studieskuld än de har idag och vår museitjänsteman kommer att ha ännusvårare att hitta ett relevant jobb som kan ge en relevant lön. Hen kommer attförlora än mer än förut på en samhällsnyttig utbildning.

Anders Borg och hans vänner visar än en gång attsamhällsnyttig utbildning inte ska löna sig. Det är en rent kunskapsfientligpolitik som i långa loppet kommer att visa sig vara olönsam för Sverige.

Karin Linder
Förbundsordförande DIK, akademikerfacket för kultur ochkommunikation.