Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

KDU: "Sverige behöver en kristdemokratisk rättspolitik"

Maurice Forslund
1 av 1

Maurice Forslund

KDU

Debatt | 22/02/2014 12:00

Maurice Forslund, rättspolitisk talesperson för KDU, skriver att det är dags att reformera den svenska rättspolitiken för att ge bättre stöd, skydd och hjälp för brottsoffer.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Idag är det den internationella brottsofferdagen, en dag somsyftar till att belysa brottsoffrens situation. Vi unga kristdemokrater anseratt brottsofferperspektivet ska stå i centrum för rättspolitiken. För attåstadkomma det behöver Sverige mer av kristdemokratiska värderingar när detgäller synen på lag och ordning.

Vår utgångspunkt är att alla människor har ett personligtansvar för sina handlingar. Den som väljer att begå brott har i de allra flestafall fattat ett beslut som han eller hon också måste ta konsekvenserna av.Kriminalitet ska så långt som möjligt förebyggas, men när ett brott ändå begåsmåste samhället genom snabba och tydliga markeringar visa vad som är rätt ochfel. Samhället ska ställa sig på den utsattes sida och se till att offret fårupprättelse för den kränkning som han eller hon har utsatts för. Det handlar ometik och rättvisa. Att ta sitt straff och sona brottet är också vägen för enbrottsling att få en ”andra chans” i samhället.

Under de senaste åren har alliansregeringen ökat resursernatill polis, domstolsväsende och kriminalvård. Trots det ligger andelenpersonuppklarade brott fortsatt på en alltför låg nivå. Även om straffen förgrova vålds- och sexualbrott har skärpts, så ligger de utdömda påföljderna oftai den lägre delen av straffskalan. Detta är oacceptabelt. KDU vill se en tydligpolitik för att stoppa den grova brottsligheten. Här är några av de områden somvi anser ska prioriteras:

Nolltolerans motbrott. Förebilden är den modell som använts i New York och som bidrog tillen kraftig minskning av antalet anmälda brott mellan åren 1988 och 2008. Modelleninnebär förenklat att om polisen ingriper mot mindre allvarlig brottslighet,förebygger man samtidigt större problem. För att kunna upprätthållanolltolerans mot brott krävs en tillräckligt stor och effektiv poliskår. KDU villatt Sverige når upp till EU-genomsnittet för antalet poliser per 1 000 invånare,vilket skulle motsvara cirka 30 000 poliser. Polisen behöver också blieffektivare och arbeta smartare. För att bidra till det vill vi att enoberoende instans införs för att granska polisens effektivitet och sprida godaexempel.

Enklare förbrottsoffer att få stöd och ersättning. I många fall kan inte ett brottsoffersjälv hävda sin rätt i domstol utan behöver hjälp av sina anhöriga. Dessa börerbjudas ett ombud som hjälper till med det praktiska inför en rättsprocess. Förpersoner som enligt dom får rätt till skadestånd på grund av att de har utsattsför ett brott, ska staten garantera att brottsoffret får ersättningen utbetald.Staten tar samtidigt över brottsoffrets betalningskrav mot gärningsmannen, varsskuld överförs till Kronofogden.

Straffets etiskabetydelse ska ligga till grund för straffrätten. Den påföljd som döms utmåste stå i proportion till den kränkning som brottsoffret har lidit – det ärnödvändigt för rättvisan och för att säkerställa rättsväsendets trovärdighetoch legitimitet. Straffskalorna är dock inte det främsta problemet i dag, utan domstolarnaspraxis som innebär att straffskalorna inte används fullt ut. Ofta hamnar påföljdernai den lägre delen av skalan, vilket underminerar lagstiftarens avsikter. Föratt få skärpta straff för grova vålds- och sexualbrott vill vi ungakristdemokrater därför att lägstanivåerna i straffskalorna höjs.

Det är dags att höja ambitionerna i rättspolitiken och setill att de reformer som genomförs får tydliga resultat. För det krävs enkristdemokratisk rättspolitik med brottsofferperspektivet i centrum.

Maurice Forslund, rättspolitisk talesperson KDU

Behöver vi bättre skydd för brottsoffer?