Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Oljeberoendet sätter oss i knät på Putin

Rebecca Heine och Eskil Engström
1 av 1

Rebecca Heine och Eskil Engström

Debatt | 07/03/2014 17:20

"Genom Miljöpartiets klimatpolitik möjliggör vi ett samhälle som drivs på förnybar energi snarare än olja. Det skulle, utöver att vara en lättnad på klimatet, betyda att vi kan bryta beroendet till Ryssland eller annan odemokratisk stat."

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Sverigehar länge varit ett land som ärat sig i att stå upp för mänskligarättigheter och global fred. Vi säger oss värna demokratiskaprinciper. Trots det hörs inga fördömanden utav Vladimir Putinslagar emot homosexuell aktivitet från alliansregeringen. När nuRyssland invaderar Ukraina står Reinfeldts regering återigen ochser på.

Frånflera håll i svensk debatt har Sveriges regering anklagats för attvara uddlös när det gäller att försvara folkrätten och mänskligarättigheter internationellt. Denna kritik har nu blivit allt merrelevant genom Fredrik Reinfeldts uttalande kring Rysslands militäraintervention i Ukraina.

"Detär i någon mån förståeligt att Ryssland agerar på en ryskminoritets oro på Krim och i östra Ukraina, men inte på det sättman agerar". Det varvad Reinfeldt kunde uppbåda efter Rysslands kränkning av Ukrainasdemokratiskt underbyggda suveränitet. Varför kan inte Sverigeuttrycka sig mer skarpt mot Ryssland, både när det gäller Ukrainaoch mänskliga rättighetsfrågor så som kränkningarna avhomosexuellas rättigheter? Ett inte allt för långsökt svar äratt det har att göra med Sveriges beroende av Ryssland. Det rör signärmare bestämt om ett oljeberoende som visat sig förödande.

AttSverige har skäl till att göra sig av med sitt oljeberoende ärsjälvklart ur ett klimatsynpunkt, men skälen sträcker sig längreän så. Även säkerhetspolitiskt är vårt oljeberoende djuptproblematiskt. Ett ömsesidigt beroende länder emellan skapar fred,men ett ensidigt beroende till ett land som kränker folkrätten ären annan sak. Det kan leda till ett hot mot vår säkerhet eller denför våra grannländer, om Rysslands krav inte uppnås. Det ärdessutom motsägelsefullt för Sverige att stå bakom demokratiskaprinciper i vårt egna land, men samtidigt importera olja frånodemokratiska nationer. Tyvärr så är Sveriges oljeberoende hellerinte på väg att minska. Regeringens mål med en fossilfrifordonsflotta år 2030 ser inte ut att nås. Ryssland stod år 2012för 42 procent av vår oljeimport. Detta kan jämföras med Norgeoch Danmark, där samma andel var 25 respektive 15 procent. Det kaninvändas att det saknas demokratiska oljeexportörer att välja ochvraka emellan, att vi måste gå genom Ryssland. Vi i Grön Ungdomtycker dock inte att oljan är värd de risker som vårt beroende avRyssland för med sig.

GenomMiljöpartiets klimatpolitik möjliggör vi ett samhälle som drivspå förnybar energi snarare än olja. Det skulle, utöver att varaen lättnad på klimatet, betyda att vi kan bryta beroendet tillRyssland eller annan odemokratisk stat. Att vara fri från oheligaallianser innebär att vi kan utrycka oss skarpt både i ord ochhandling vad gäller internationella relationer. Motsatt till vad desom gillar ljudet av vapenskrammel tror, så är det inte stärktsvenskt försvar som skulle kunna stoppa ett land som Ryssland.Snarare är det ett skarpt internationellt samfund som står upp fördemokratiska värderingar. Sverige bör ta sin roll i ett sådantsamfund på allvar, istället för att spela Ryssland i händerna.

EskilEngström, SpråkrörGrön Ungdom i Stockholmsregionen
RebeccaHeine, GrönUngdom Nacka