Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Sex ska ske i samtycke, så samtycke borde vara en självklarhet i lagen

- 08/03/2014, 16:19 -

FATTA

"Att jobba med att lära folk att respektera andras gränser och att eftersträva sex som alla parter är med på, är den självklara lösningen. Så FATTA påstår inte att samtyckeslagstiftningen är den fulländade lösningen, men det är en bra grund att stå på."

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Varjeår sker 36 000 våldtäkter. Det är 100 våldtäkter om dagen.Detta trots att deflesta anser att det borde vara självklart, när två eller flerapersoner har sex med varandra, att alla vill.De måste vilja ha sex. De måste samtycka. Så därför vill FATTAse en samtyckeslagstiftning nu!

Argumentenemot en sådan lagstiftning har inte låtit vänta på sig. FATTAanser att de inte håller.

”Detkommer inte leda till flera fällande domar”

Nej,bevisbördan är fortfarande lika svår. Problematiken med att ordstår mot ord kommer man inte ifrån. Idagsläget måste du utsättas för misshandel, våld, hot om våldeller varit i en särskilt utsatt situation (exempelvis av berusningeller allvarlig rädsla) samt att det måste funnits uppsåt för attförövaren ska kunna dömas till våldtäkt. Det räcker inte medett nej för att det ska vara ett brott, fast de flesta är överensom att ett NEJ är ett tydligt sätt att förmedla att man inte vill.Av de 6000anmälningar som kommer in varje år är det bara 20 % som ledertill åtal och endast 2,7 % till fällande dom. Det är ungefär4000 personer som inte ens får ett försök till upprättelse avsamhället. Genom att vidga den juridiska benämningen på våldtäkttill att inkludera brist på samtycke, kan flera åtal väckas. Baradet är en seger i sig.

”Istället riskerar en sådan lagstiftning att rikta ljuset än mer motmålsägande”

Mångavittnar om att frågorma i rättsalen redan fokuserar på huruvidaden utsatte uttryckte ett nej. Så allt ökat fokus på förövarenistället för målsäganden, genom att lyfta frågan hur den åtaladeförvissat sig om samtycke, skulle varabättre än det är idag.

”Fokuspå en lagändring tar fokus från andra lösningar”

Attjobba med att lära folk att respektera andras gränser och atteftersträva sex som alla parter är med på, är den självklaralösningen. Så FATTA påstår inte att samtyckeslagstiftningen ärden fulländade lösningen, men det är en bra grund att stå på. Omvi tycker att sex ska ske i samtycke med alla inblandande personer såborde samtycke vara en självklarhet i lagen. Det ska inte rådanågon fri tolkning när det kommer till någons rätt till sin egenkropp.

100våldtäkter om dagen vittnar om att det inte är en självklarhetatt sex sker med samtycke. 100 våldtäkter om dagen visar på attsamhälletmåste ta en tydlig ståndpunkt. En ändring i lagen skulle vara etttungt ställningstagande. Det skulle kunna förändra normer. Det kanfå fler att fatta att man inte kan ta sig rätten till någon annanskropp.

Detär så enkelt: vill man att sex ska ske i samtycke får lagenförmedla att sex som sker utan samtycke är ett brott.Det är dags att FATTA!

FATTA, skrivetav Elsa Levinson