Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Jobba hemma-dagen: "När ledarskapet miss- lyckas ökar stressen"

- 26/03/2014, 07:51
Eva Fors, Microsoft Sverige

Eva Fors, Microsoft Sverige

"Jag som chef måste lita på att mina medarbetare gör sitt bästa - har jag inte det förtroendet ökar min egen och medarbetarnas stress" skriver Eva Fors, Marknads- och försäljningsdirektör på Microsoft Sverige.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Idag är det öde på hundratals arbetsplatser runt om iSverige. Över 24 000 medarbetare går inte till jobbet utan väljer attarbeta där de vill. Tillsammans manifesterar över hundra svenska företag ochorganisationer möjligheterna med en mer flexibel syn på arbetet.

Många medarbetare upplever att kraven ökar och flerbrottas med att få ihop sin vardag. Dygnets timmar räcker helt enkelt intetill. Det är skolan och förskolan som ställer högre krav på föräldraengagemang.Barnens och den egna fritiden tar tid. Arbetets förväntningar. Dessutom läggermånga ned minst en timme varje dag på att pendla till och från arbetet.

En mer flexibel syn på arbetslivet skapar möjligheter förmedarbetarna att få ihop sin vardag. Det blir lättare att få ihop livspusslet.Våra erfarenheter skiljer sig från den senaste tidens debatt kring ett merflexibelt arbete. Jag har förståelse för, och själv upplevt, att fel använt kantillgängligheten bidra till en ökad stress hos medarbetarna. Men rätt använt kandet underlätta och förenkla, bidra till en minskad stress och ökadmedarbetarnöjdhet. Vår erfarenhet är att det dessutom gör oss mer effektiva ochproduktiva.

Den utveckling vi ser nu är inte något nytt. För många yrkesgrupperoch medarbetare i internationella organisationer har det flexibla arbetet variten del av arbetslivet under lång tid. Det nya är att möjligheterna öppnas fördet stora flertalet.

Den stora nyttan med ett mer flexibelt arbete uppstår närledarskapet samspelar med tekniken och den fysiska arbetsplatsen. Många företagoch organisationer fokuserar på tekniken och missar att ledarskapet måsteanpassas till de nya möjligheterna. Det är då frustrationen och stressen hosmedarbetarna uppstår.

En mer flexibel syn på arbetet innebär inte att medarbetarenska arbeta hur mycket eller när man vill. Det handlar om att man kan arbeta varman vill. Därför krävs ett ledarskap som sätter gränser. Som tillsammans medvarje medarbetare sätter upp personliga och realistiska mål. Dessutom krävs ettledarskap som är närvarande, stödjande och följer upp.

Utan tydliga mål blir medarbetarna vilsna. De vet inte närde gör ett bra jobb. Då ökar pressen på att jobba jämt och ständigt. Som chef ien internationell organisation där arbetet pågår över jordens samtligatidzoner, där mailen kommer dygnet runt och informationsflödet aldrig stannar av,har vi, jag och mina medarbetare, lärt oss att förhålla oss till detta flödesom aldrig tar paus. Att ha ett gemensamt förhållningssätt till möjligheten attvara ständigt uppkopplad. Att du som medarbetare ska kunna stänga av på dinavillkor och att ingen förväntar sig svar efter kontorstid. Utan det gemensammaförhållningssättet uppstår risken för stress men också misstag. Som denmedarbetare vid Arbetsförmedlingen som var uppkopplad via mobilen i utlandettill en kostnad av 115 000 kr.  

Som chef över medarbetare som inte alltid sitter samladeunder samma tak så är mina slutsatser att ledarskapet ska bygga på förtroendeoch tillit. Jag som chef måste lita på att mina medarbetare gör sitt bästa. Harjag inte det förtroendet ökar min egen och medarbetarnas stress. Och ensatsning på flexibelt arbete kommer misslyckas.

Men en chef måste vara närvarande. Det handlar om att varatillgänglig så väl fysiskt som digitalt för att ge medarbetarna tillfälle attbolla frågor. Dessutom måste jag som chef vara insatt i de utmaningar ochfrågor som mina medarbetare brottas med. Det behövs rutiner och processer föruppföljning, så att medarbetaren har koll på arbetsprocessen.

Ledarskap handlar också om att göra. Att själv vara enförebild. Som chef måste man själv kunna koppla ned. Inte förvänta sig attmedarbetarna är nåbara på kvällar och helger. Och själv vara tydlig med sinaegna gränser.

Vi måste också anpassa den fysiska arbetsplatsen, så attden stimulerar byggandet av en stark företagskultur, möten och utbyten mellande enskilda medarbetarna. Mötes- och sociala utrymmen ersätter egna rum ochskrivbord.

Teknikens roll är att skapa möjligheter, säkerställa attmedarbetarna kan samarbeta oavsett tid och plats, och ge dem tillgång tillresurser och verktyg oavsett var de befinner sig.

Det finns många utmaningar och fallgropar på vägen mot ettnytt arbetsliv. Den största utmaningen är ett nytt ledarskap.

Eva Fors
Marknads- och försäljningsdirektör Microsoft Sverige

Jobbar du hemifrån i dag?